Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: ukikosa

Rhymes: 467 matokeo

kujitosa, kunikosa, tukikosa, hujikoma, huviona, kuichoma, kuiona, kuiponya, kuisoma, kuitoa, kujichoma, kujigonga, kujiponya, kujitowa, kuking'oa, kukiona, kukisoma, kukitoa, kuliona, kuliosha, kulisoma, kulitoa, kuniponya, kunitoa, kuvinyosha, kuviona, kuziona, kuzisoma, kuzisonga, kuzitoa, tukiona, tukisoma, tuliona, tulisoma, ukiona, ukisoma, ukitoa, ukitoka, uliona, ulitoa, ulitokazaidi...

kidosa, ndiposa, chiboa, iona, itsoka, jiona, jitoa, jitoma, jizoa, kibora, kidoa, kigoda, kigoma, kigovya, kihoda, kikoa, kikora, kikota, kimoja, kimota, king'ora, king'ota, kinyonga, kioja, kionja, kiosha, kiota, kioza, kipondya, kiroja, kisoka, kitoma, kitopa, kiyoga, miboga, mikoa, mikoba, mikora, minoga, misoa, mizoga, nikona, nindowa, niona, nistowa, pistola, ripota, tsissona, viboya, vidoa, vigoma, vikoa, vikora, ving'ora, vioga, vioja, viosha, viota, vioza, viroba, viroja, vitopa, viyoga, millionarezaidi...

bosa, dosa, fyosa, kosa, posa, tosa, blowa, boda, bofywa, bora, boza, choma, chonda, chopwa, chora, chotwa, chovya, doa, dokta, dola, dolla, donda, doywa, foka, fordha, fyoma, fyonga, fyonywa, fyonza, fyosha, goba, gocha, goka, goma, gona, gora, goya, hoja, hoka, hona, honga, hongwa, honza, hotwa, howa, joya, kodwa, koga, koja, kona, kopa, Kora, kora, kosha, loa, loma, moja, Mola, mola, mota, moza, ndoa, ndonga, ndrola, ngoa, Ngoja, ngoja, ngoma, ngora, noma, nona, nonga, nyongwa, nyora, nyosha, nyota, oma, Ona, ona, onjwa, onywa, orda, oshwa, ota, otwa, owa, oya, poa, pyora, rogwa, ronda, Ronga, shoga, soba, soca, soma, songa, sonywa, toka, tosha, woga, zoa, zoma, dada, mama, papazaidi...

sa, a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, ra, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, now, row, star, thou, wowzaidi...

akajitosa, wamejitosa, ukinitosa, akaichovya, akaiona, akajiona, akajitoa, akakichovya, akaliona, anajiona, anakiona, hajaichovya, wakajitoma, wakavichoma, wananiona, wataniona, yakanisonga, ikazisonga, inanisonga, ninajiona, ningalikoma, hutaniona, hutaniosha, tunaiona, tunakiona, ukakitoa, ukaniponya, unajiona, unanitosha, utakiona, utaniona, utaniosha, Utaniponza, utaziona, amelichonga, ameniosha, wameiona, wamekiosha, wamenisonga, imenitoka, vimenisonga, tumeiona, umenisonga, umenitoa, mmeniona, akiisoma, akijiona, aliiona, alijitoa, alijizoa, alikiona, aliliona, mabichikoma, waliisoma, walijiona, ilijichora, ukikisoma, ukiningoja, ukiniona, uliniona, uliniponda, uliviponda, mlijionazaidi...

anayoiona, anayoitoa, wanachokiona, wanaojiona, alichokisoma, alipoisoma, alipojitoa, alivyojiona, aliyoitoa, alizozitoa, waliloliona, waliojitoa, walipoiona, walipokiona, walipoliona, unavyoniona, ulivyolikoma, ulizoziona, mnachokiona, ameshakinoa, hatujakiona, hautaniona, hamtaiona, hamtaniona, imeshanitoka, kimojakimoja, anayeniona, aliyeniponya, uliyenitoa, kibiritingomazaidi...

atakayeniona, atakayemwona, atawakomboa, watakapomwona, atamkomboa, angeikomboa, aliwakomboa, alinikomboa, alitukemboa, alitukomboa, imenikomboa, kifunguamkoba, utakayemwona, umenikomboa, uliwakomboa, mtakapomwona, watakaookoka, anayetuokoa, anayemkosoa, anaowaongoza, aliyewaokoa, aliyewaongoza, aliyemwokota, waliyemtoboa, alipowaokoa, alichokiogopa, alipomwokoa, waliomtoboa, itakayoongozwa, inayonisonona, unayeniokoa, unaowaokoa, unapowaokoa, uliyetuokoa, mtakapoondoka, watakaoyaona, alijizoazoa, mtakapowaonazaidi...

hujipapasapapasa, atakayeniokoa, atakayepatikana, akanikimbiaa, yanayoambatana, itakayopatikana, inayoambatana, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, anaombaomba, ikayumbayumba, yatakayojitokeza, wanaotembelea, waliotembelea, tembeatembea, zinazojitegemea, nisiowategemea, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, anayemkaribia, anamshambulia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayoambukiza, inayotambulika, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaoambukiza, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamiazaidi...

zinazotofautiana, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia

Karibu na mashairi: 475 matokeo

tulivyofany, onginyona, akikosa, akifoka, akingoja, akiona, akionywa, akiota, akisoma, akitoa, akitoka, alinyosha, alioa, aliona, alionja, alionya, alionywa, alisoma, kaifyonya, karikopwa, katimoja, nahimoha, naiona, waiona, wakioa, walichoma, walichoshwa, waliponywa, yakitoa, yakitoka, yalitoa, yalitoka, walivyopang, walipofanyw, yaliyopangw, hedikwota, helikopta, melikora, nikikosa, ilitoa, ilitoka, ilitosha, ilivyoka, kikipoa, kilitoa, likiona, likitoa, lilitoa, lilitoka, nikisoma, nilisoma, vikitoja, zilitoa, nilivyofany, vilivyofany, kilichoband, vilivyopang, kilichokatw, lililofanyw, lililonaksh, zilizopangwzaidi...

mkosa, mboga, mbona, Mboya, mjoja, mmoja, mtoza, kukosa, ukosa, buldoza, huosha, huota, kubongwa, kuchoshwa, kufoka, kunyoga, kuoa, kuona, kuota, kupona, kurowa, kutoa, kutoka, kutowa, ugoya, ukoa, ukora, Umoja, umoja, uroda, uwoga, superstar, bokora, chokoa, chopoa, donowa, doposha, ghorofa, goboka, gogota, Gomora, honyoa, koboma, kodonda, kohoa, kokota, ogopa, okoa, ondoka, ongoka, ongonga, ongoza, oola, pokonywa, poroja, shokoa, Sodoma, sokotwa, songoka, sotoka, zogoa, makosa, naposa, agongwa, atosha, bakora, Dandora, madoa, Magoma, malofa, nakonda, naona, napona, nasonga, natoa, natoka, ntaona, pamoja, transfoma, watoazaidi...

bobwa, bofya, boga, bopa, boya, brosha, chokra, chorwa, chosha, chota, chovywa, doda, dofra, donwa, fola, folda, fora, fyozwa, goga, gogwa, gonda, gonga, gonjwa, gonya, goywa, joga, konga, kongwa, kopwa, korja, koswa, kotwa, loga, moma, ndonya, noa, noba, nongwa, nyoya, oa, oda, okwa, onwa, onya, ovya, oza, pona, ponda, ponya, ponza, pora, posta, roda, roja, rowa, shoka, shona, sona, sora, togwa, tokwa, tonwa, toswa, toza, votwa, yonga, zonga, ndonay, koran, around, about, alright, corrupt, tonight, above, alive, surprise, surprised, bonas, loquatszaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

akavikosha, akazitoa, anaiona, atanichosha, ataviponda, watakiona, yakanitoka, mtaniona, ameliona, angeiona, imenichoma, umeniona, aliitoa, matinifora, nikiiona, uliyekosa, anayechoma, anayetoa, ikamtoka, nitamwona, kilimtoka, ukimwona, nikikukosa, anakuponya, napokuona, nikakungoja, sijakuona, sijamuona, nikikuona, nikimuona, nikiutoa, ukimuona, akachopoka, anayotoa, wanakodoa, wanaotoa, yaliyolowa, inandondoka, sitaondoka, zinazotoka, unabomoa, kuliondoa, tulipotoka, ukiondoka, ulibomoa, ulionyoka, gukulowoza, kumchokoza, kumwogopa, mkapotoshwa, mkiongozwa, akawaponya, anayaona, haijatoa, mchachatochaczaidi...

atakayetoa, anachomwona, wanaomngoja, yanayomtoka, kujikomboa, mbogamboga, hawakuuona, wakishauona, alioutoa, nisipokuona, atayaokoa, ananiokoa, ataniokoa, anaporomoka, wanaoongoza, anatuokoa, akamwokoa, atamwokoa, ameipotosha, aliyeongoza, aliniokoa, aliniondoa, alipochomoa, alipoondoka, akiunyoosha, aliubomoa, hazikusokotwa, sitayaogopa, nitakuokoa, iliyochongoka, umepaondoka, umeniokoa, umemwondoa, kujishongondoa, mtayaokoa, anayoyaona, aliyewaosha, alipoyaona, walioyaona, umeishachoshwazaidi...

wanapendeleana, ananimalizaga, Ninapokutazama, Nilikwelezeyaka, ikishirikiana, Unanitekenyaga, ukinishikagaa, anaekuzingua, ananisumbua, alipomwangusha, Nakumkumbuka, nimekukumbuka, unanikumbuka, ukinikumbuka, waliotukosea, kinachiniongeza, kinachoniongeza, utaniondolea, utanisononesha, uliokuboesha, mtampotezea, anayevumilia, ananiambia, ananigeukia, aliyeshuhudia, walimsulubisha, kinachoniumiza, zitakukandamiza, inatuambia, ningekuandikia, niliyoyasikia, kilichoniumiza, hujaniambia, ukanikimbia, ukanifungulia, unamwambia, umenifunulia, Ulishanimaliza, kunibubujikia, hutonikimbiazaidi...

anayesaidiana, waliyokubaliana, unatofautiana, ulioambatana, atakavyompendeza, anayetembelea, wanaomtegemea, aliyetembelea, alipotembelea, waliokombolewa, inayojitegemea, inayomtokelea, utakaowawezesha, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, akawazungumzia, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, wanaojishughulisha, anapotuambia, wanaomgeukia, akamkimbilia, akamkumbatia, aliwahakikishia, asiyemkaripiha, alipomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, linaloshughulikia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, unaomalizikia, unaoambukizwa, unaoteremshiwa, kuisambaratisha, kujilimbikizia, mmemtumainiazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: