Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: sasa

Rhymes: 679 matokeo

asa, dansa, darsa, Fasa, hansa, hasa, kabsa, kansa, kasa, khasa, Kwasa, masa, nasa, nyasa, pasa, tasa, wasa, acha, achwa, anza, apa, ata, Aya, aya, bana, Bara, bwana, chanda, dawa, dwala, fafa, fala, fanya, Frasha, ganda, ghafla, gnadza, haa, haba, haja, hama, hana, hapa, hata, hawa, haya, jana, janja, kaa, kabla, kaja, kaka, kala, kanga, kara, kata, kwanza, labda, lala, maa, mada, mala, mana, mapya, mara, nana, nanga, naza, ngaa, Njaa, njala, nyanya, nyara, paa, paka, panga, panka, panya, pata, raha, rasta, saa, saba, sama, sana, Sandra, sawa, shaka, shanga, sthala, taa, taka, tama, Tana, tana, Tanga, tata, trawa, tsaha, waa, wacha, waca, waka, wala, wana, wanga, washa, Wata, yaja, yana, yaya, zaga, zama, aha, amar, baba, gagazaidi...

anasa, angasa, bahasa, chasasa, darasa, garasa, halasa, hamasa, kanasa, karasa, madrasa, mafasa, nyanyasa, pakasa, papasa, takasa, yapasa, jiasa, kinasa, kirasa, kisasa, kitasa, Micasa, mikasa, misasa, siasa, vitasa, tomasa, fuasa, kunasa, kurasa, sucasa, utasa, uwasa, mfasa, mkasa, mlasa, msasa, achana, akawa, ayaya, baada, badala, balaa, baraka, dagaa, faraja, gabana, hanana, haraka, hasara, hawana, Hayana, jamaa, kadhaa, kakata, kamata, kapata, karaha, kazana, laana, lawama, maana, mabawa, mabaya, mahaba, mamaa, marara, masaa, mataa, Matata, naapa, nadata, naganda, napata, nawaza, nkwagala, ntafanya, ntapata, pabaya, pagawa, pahala, parana, rabana, rahaa, Ramaya, sadaka, Salama, sanaa, sawaa, Swadakta, talaka, tamaa, tazama, wabaya, Yahaya, Kenyatta, selaa, ikaja, ikawa, Ikhaya, imara, inama, kidawa, kijana, kiyama, miaka, niacha, niaga, nikaa, simama, sinaga, Vianna, vibaya, vijana, ogaga, onana, furaha, huwaga, kuacha, kuanza, kugawa, kulala, kupata, kutana, kuwaga, kuwaza, kuzama, shujaa, ubaya, ujana, mbaya, mpaka, mtaa, mwaka, mwana, mwaya, mzawazaidi...

sa, a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, ra, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, now, row, star, thou, wowzaidi...

anaasa, faharasa, parakasa, taanasa, yanapasa, yawapasa, yalinasa, yanipasa, yatupasa, yampasa, inapasa, jimamasa, vifaransa, kibemasa, vibemasa, ilipasa, Mombasa, huwanasa, kuwaasa, kuwanasa, kuyanasa, njugunyasa, kumnasa, mlakasa, amakayda, anafanya, anakaa, anangaa, anataka, atapata, ayagala, ayayaa, hafanana, hatakaa, hatakama, nashangaa, napendwaga, yamejaa, yamepanda, akitaka, hakinaga, masiara, Naivasha, nasimama, nachotaka, navyotaka, nnavyochana, taonana, nafuraha, nakufaa, nakutaka, nakuwaza, ndagushaka, wavulana, Hamnaga, Kampala, nampaga, nampaka, ntampata, biashara, inafaa, inakaa, ngicabanga, Nikafanya, limezama, ndigehara, nimejawa, nimekata, ikitagwa, jibizana, nikilala, nikipanga, nilizama, sitokaa, ijumaa, limbwata, vimbwanga, oliwala, ogochanda, omosacha, Ndovhulaya, Omwana, Tutafanya, tutapata, unawasha, unawaya, utagwaya, utapata, umepata, umewaya, kujifanya, kunifanya, kunifata, tukiwaga, ukilala, Ukipanda, ukipata, ukitaka, ulifanya, kukuwacha, mkataba, msalaba, msichana, mvulanazaidi...

akapapasa, anayepasa, wanasiasa, yanayopasa, anatuasa, akamnasa, akipapasa, aliwaasa, naitakasa, inawapasa, itawapasa, mirasharahsa, inanipasa, inavyopasa, kinachonasa, inakupasa, inatupasa, inampasa, itampasa, kisamkasa, imewapasa, imetupasa, imempasa, ingempasa, iliwapasa, kikipapasa, ilitupasa, ilimpasa, kuwanyanyasa, kuwatakasa, kuyatakasa, utawanasa, ukaninasa, kuyatomasa, umetunasa, kuitakasa, kunitakasa, kuzitakasa, kututakasa, kumtakasa, bumbuasazaidi...

anawatakasa, akaitakasa, atajitakasa, anamtakasa, amevitakasa, amempapasa, aliyewanasa, aliitakasa, haikukupasa, haikumpasa, inavyompasa, inatutakasa, itatutakasa, mmezitakasa, yanaandamana, atakayefanya, anapatikana, yatapatikana, anayewatawa, anayenikana, anajidanganya, hangaikiana, yanayotokana, amewatawanya, Daressalaama, yamemsimama, aliwakusanya, aliyeuawa, akijitazama, walinichanganya, yalinihadaa, aliyoyafanya, alionifanya, aliyoitwaa, walilolikata, alifuatana, alimtazama, navyotafunaga, batokobwekanga, batokotikanga, hautaangaza, hatukuuawa, inasemekana, inanichanganya, inayolingana, kinacholingana, linalonifanya, kinachovuata, nitakudanganya, nimejichanganya, Nimetuliaga, nikiwatazama, liliwaliana, ikiwezekana, sikitikishana, iliyofanana, iliyogawanya, lililokaangwa, zilizogawanywa, vilivyolingana, isiyofuata, ilimsimama, nilompendaga, ombolezana, unatikenyaga, Kuaminiana, unapokanyaga, tunafuatana, ulionekana, tulipolitaja, tulizozitaja, mnayoifanya, mliofanana, mlimkataazaidi...

inayomtakasa, watakaotawala, wanaambiana, anayeambata, anayetambaa, wanapendeleana, anayemfuata, ananimalizaga, anashirikiana, wanapowatazama, yanayofariana, anapotambawa, wanaoonekana, yanayohusiana, yanayojulikana, wakakubaliana, watakubaliana, amekubaliana, alijadiliana, wakibadilishana, wakikabiliana, wakiambiana, aliyepatikana, aliyejikazaka, alishirikiana, walioandamana, yaliyopatikana, asiyoitazama, yasiyoonekana, waliogombana, haikujulikana, hautaonekana, hamkunikamata, itakapokutana, itakayofuata, inaambatana, itashirikiana, linaiofanana, inayotakikana, zinazotakikana, inayowezekana, inapoonekana, inayoonekana, kinavyoonekana, vinavyoonekana, Ninapokutazama, inayojulikana, kinachohusiana, zinazohusiana, Nilikwelezeyaka, ikishirikiana, iliyojulikana, hukamatakamata, utakayemzaa, unaambatana, Unanitekenyaga, unaosemekana, unaohusiana, utakubaliana, ukinishikagaa, uliofumbatwazaidi...

hujipapasapapasa, atakayepatikana, anayesaidiana, akanikimbiaa, yanatofautiana, yanayoambatana, wanaoshirikiana, asiyekubaliana, waliyokubaliana, itakayopatikana, zitakazopatikana, itakavyowezekana, inatofautiana, zinatofautiana, inayoambatana, zinazoambatana, kitanguakimbanga, unatofautiana, unaoambatana, ulioambatana, atakayeniokoa, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, anaombaomba, ikayumbayumba, yatakayojitokeza, wanaotembelea, alipotembelea, waliotembelea, tembeatembea, inayojitegemea, zinazojitegemea, nisiowategemea, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, akawazungumzia, anayemkaribia, anamshambulia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayoambukiza, inayotambulika, linaloshughulikia, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaomalizikia, unaoambukiza, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamiazaidi...

zinazotofautiana, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia

Karibu na mashairi: 459 matokeo

aa, alfa, anywa, awa, bacha, bangwa, bara, bata, bawa, baya, bwaga, chafya, chaga, chaka, chanja, daha, dala, dama, danga, fanywa, fyandwa, ganza, gawa, habta, hafla, haswa, jawa, jazna, jazwa, kashfa, kwakwa, lalwa, maka, manga, nafa, naja, nama, naswa, ndaza, njaa, nyaa, nyaka, nyanda, nyanja, nyapa, pwaa, pwagwa, raghba, sanda, shapa, stata, swara, t'aa, taga, taja, tanga, taya, thama, twana, wanya, watwa, zabwa, zaka, zana, jama, agah, rafah, falar, largar, marmar, fungi, haram, marham, salam, zaan, lifetime, angland, baaby, sometimes, mafanszaidi...

akaja, alala, Amandla, baaba, dawaa, fataha, hanhaa, Hapana, hapana, hawala, hayana, Jakaya, jalala, kafala, kajawa, kakaa, kandanda, kanyaga, kwasakwa, langata, Mahala, manyanga, matata, najawa, nawaka, sabaa, sakana, sakata, salama, saraka, shaghala, shahada, shajara, takaa, tantara, tawala, Waacha, Wanyama, zaraa, biganya, dhihaka, Ingawa, ishara, Iyanya, Kibaya, kifaa, kitaa, mianga, mikaka, mitsana, nkilala, risala, shibana, chomana, fyondana, Moana, oana, fyuana, hujaza, hutaga, kuaga, kupaa, kuvaa, nkulaba, pungana, purana, subaya, ulala, utaba, mfaa, mkaa, mlama, Mwanza, Aaah, yeaah, visalary, gadgadham, mahanjam, mangalam, tahamakzaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

akataka, apatana, assalala, barabara, chakachaka, sawasawa, shangazana, tangamana, tawanyana, washadata, akivaa, alilala, alishana, hasiana, naifanya, sariana, twashikana, zalishana, nachofanya, nakozala, manufaa, maulana, tambara, geuzana, inamana, linawasha, imejaa, nimewaka, ningefanya, zimefanya, bikisanga, dindiana, gingizana, ikiwaka, binuana, mishumaa, chocheana, fokeana, oteana, topoana, uanapwa, tumelala, umepanda, buniana, dunishana, husikana, julikana, kulipaka, pugiwanda, ulipaswa, churuzana, kuruzana, kumlaza, mranaha, Mwangaza, mwaranda, mlipata, mlongama, mashaallah, kitaalamzaidi...

akaniacha, anazofanya, atakukaa, yawezekana, yamenipanda, amemwagwa, akidanganya, alikuwaga, alitumana, Akutuacha, kamdanganya, nampendaga, ngiyakuthanda, nikamuaga, nitakupata, Nimeshazama, bikisakaa, nililofanya, nikikuwaza, Nilikuanga, ilokufanya, olongolanga, otongokanga, unawafata, tunapendana, tunatesana, tunalingana, ukanifanya, unanifanya, Utaniacha, tunazozana, tutaonana, unajuaga, kutifichana, ukiniacha, tukizozana, ulikufanya, mnapendana, mnavyobana, mmeshibanazaidi...

mabayamabaya, atakayenaswa, wanapambana, wakajiungana, yanapotangazwa, yanayopatana, anazozipata, wakaulizana, walitazamana, halitakupata, aliyetawala, aliyelemaa, asiyepingana, aliyekuzaa, aliyeufanya, alivyowakata, alichokifanya, waliojipanga, waliooana, alivyomwacha, yalijulikana, mafungianyama, ambishiana, kinagaubaga, zinazoendana, zimeonekana, kilirambaza, kilitambaa, iliyochanganya, iliyotakaswa, niliyoyataja, nilizozitaja, unajulikana, kuwapumbaza, umepatikana, tuliokomaa, kumnyanyapaa, mnaposimama, mliufuata, aliyotutayarzaidi...

atakayemfanya, atakayemtaza, atakayemwacha, wanajadiliana, wanakabiliana, atakaiofanya, yatakayotokana, yatakayompata, anayegaagaa, anayehamahama, watashirikiana, wanaopambana, wanaogombana, haitawezekana, wakijadiliana, waliambiana, aliyepumbaa, waliyemkataa, alijipumbaza, waliongombana, kizamiadagaa, inayoandamana, vinavyopatikana, linalowezekana, inavyojulikana, zilizopatikana, visivyoonekana, kilichojulikana, ilikubaliana, ikimtambaa, unaopatikana, unaojulikana, hutambulikana, umeshamsimama, uliokatwakatwa, ulioumwaga, mnaafikiana, mnajadiliana, vinavyoambatan, kunitambiatamzaidi...

aliyumbayumba, atakavyompendeza, anayetembelea, wanaomtegemea, aliyetembelea, waliokombolewa, itakayompendeza, inayomtokelea, utakaowawezesha, akawafafanulia, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, wanaojishughulisha, anapotuambia, wanaomgeukia, akamkimbilia, akamkumbatia, aliwahakikishia, aliyetambuliwa, asiyemkaripiha, alipomwambia, alivyomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, lilimharibikia, unaoambukizwa, unaoteremshiwa, unapomsaidia, tumekuteremshia, kuisambaratisha, kujilimbikizia, uliowasimamia, mmemtumainiazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: