Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: kukiona

Rhymes: 457 matokeo

huviona, kuiona, kuliona, kuviona, kuziona, tukiona, tuliona, ukiona, uliona, hujikoma, kuichoma, kuiponya, kuisoma, kuitoa, kujichoma, kujigonga, kujiponya, kujitosa, kujitowa, kuking'oa, kukisoma, kukitoa, kuliosha, kulisoma, kulitoa, kunikosa, kuniponya, kunitoa, kuvinyosha, kuzisoma, kuzisonga, kuzitoa, tukikosa, tukisoma, tulisoma, ukikosa, ukisoma, ukitoa, ukitoka, ulitoa, ulitokazaidi...

iona, jiona, nikona, niona, tsissona, millionare, chiboa, itsoka, jitoa, jitoma, jizoa, kibora, kidoa, kidosa, kigoda, kigoma, kigovya, kihoda, kikoa, kikora, kikota, kimoja, kimota, king'ora, king'ota, kinyonga, kioja, kionja, kiosha, kiota, kioza, kipondya, kiroja, kisoka, kitoma, kitopa, kiyoga, miboga, mikoa, mikoba, mikora, minoga, misoa, mizoga, ndiposa, nindowa, nistowa, pistola, ripota, viboya, vidoa, vigoma, vikoa, vikora, ving'ora, vioga, vioja, viosha, viota, vioza, viroba, viroja, vitopa, viyogazaidi...

gona, hona, kona, nona, Ona, ona, pona, shona, sona, tona, blowa, bobwa, boda, bofywa, bora, bosa, boza, choma, chonda, chopwa, chora, chotwa, chovya, doa, dokta, dola, dolla, donda, doywa, foka, fordha, fyoma, fyonga, fyonywa, fyonza, fyosha, goba, gocha, goka, goma, gora, goya, hoja, hoka, honga, hongwa, honza, hotwa, howa, joya, kodwa, koga, koja, kopa, Kora, kora, kosa, kosha, loa, loma, moja, Mola, mola, mota, moza, ndoa, ndonga, ndrola, ngoa, Ngoja, ngoja, ngoma, ngora, noma, nonga, nyongwa, nyora, nyosha, nyota, okwa, oma, onjwa, onywa, orda, oshwa, ota, otwa, owa, oya, poa, posta, pyora, rogwa, ronda, Ronga, shoga, shoka, soba, soca, soma, songa, sonywa, toka, tosha, woga, zoa, zoma, dada, mama, papazaidi...

na, now, a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, ra, sa, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, row, star, thou, wowzaidi...

akaiona, akajiona, akaliona, anaiona, anajiona, anakiona, wananiona, watakiona, wataniona, ninajiona, hutaniona, tunaiona, tunakiona, unajiona, utakiona, utaniona, utaziona, mtaniona, ameliona, angeiona, wameiona, tumeiona, umeniona, mmeniona, akijiona, aliiona, alikiona, aliliona, walijiona, nikiiona, ukiniona, uliniona, mlijionazaidi...

anayoiona, wanachokiona, wanaojiona, alivyojiona, waliloliona, walipoiona, walipokiona, walipoliona, unavyoniona, ulizoziona, mnachokiona, anayoitoa, alichokisoma, alipoisoma, alipojitoa, aliyoitoa, alizozitoa, waliojitoa, ulivyolikoma, hatujakiona, hautaniona, hamtaiona, hamtaniona, ameshakinoa, imeshanitoka, kimojakimoja, anayeniona, aliyeniponya, uliyenitoa, kibiritingomazaidi...

atakayeniona, atakayemwona, watakapomwona, utakayemwona, mtakapomwona, inayonisonona, watakaoyaona, mtakapowaona, atawakomboa, atamkomboa, angeikomboa, aliwakomboa, alinikomboa, alitukemboa, alitukomboa, imenikomboa, kifunguamkoba, umenikomboa, uliwakomboa, watakaookoka, anayetuokoa, anayemkosoa, anaowaongoza, aliyewaokoa, aliyewaongoza, aliyemwokota, waliyemtoboa, alipowaokoa, alichokiogopa, alipomwokoa, waliomtoboa, itakayoongozwa, unayeniokoa, unaowaokoa, unapowaokoa, uliyetuokoa, mtakapoondoka, alijizoazoazaidi...

atakayepatikana, anayesaidiana, yanatofautiana, yanayoambatana, wanaoshirikiana, asiyekubaliana, waliyokubaliana, itakayopatikana, zitakazopatikana, itakavyowezekana, inatofautiana, zinatofautiana, inayoambatana, zinazoambatana, unatofautiana, unaoambatana, ulioambatana, atakayeniokoa, akanikimbiaa, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, anaombaomba, ikayumbayumba, yatakayojitokeza, wanaotembelea, alipotembelea, waliotembelea, tembeatembea, inayojitegemea, zinazojitegemea, nisiowategemea, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, akawazungumzia, anayemkaribia, anamshambulia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayoambukiza, inayotambulika, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaomalizikia, unaoambukiza, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamiazaidi...

zinazotofautiana, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia

Karibu na mashairi: 460 matokeo

tulivyofany, onginyona, akiona, aliona, naiona, waiona, akifoka, akikosa, akingoja, akionywa, akiota, akisoma, akitoa, akitoka, alinyosha, alioa, alionja, alionya, alionywa, alisoma, kaifyonya, karikopwa, katimoja, nahimoha, wakioa, walichoma, walichoshwa, waliponywa, yakitoa, yakitoka, yalitoa, yalitoka, walivyopang, walipofanyw, yaliyopangw, hedikwota, helikopta, melikora, likiona, ilitoa, ilitoka, ilitosha, ilivyoka, kikipoa, kilitoa, likitoa, lilitoa, lilitoka, nikikosa, nikisoma, nilisoma, vikitoja, zilitoa, nilivyofany, vilivyofany, kilichoband, vilivyopang, kilichokatw, lililofanyw, lililonaksh, zilizopangwzaidi...

mbona, mboga, Mboya, mjoja, mkosa, mmoja, mtoza, kuona, kupona, buldoza, huosha, huota, kubongwa, kuchoshwa, kufoka, kukosa, kunyoga, kuoa, kuota, kurowa, kutoa, kutoka, kutowa, ugoya, ukoa, ukora, ukosa, Umoja, umoja, uroda, uwoga, superstar, bokora, chokoa, chopoa, donowa, doposha, ghorofa, goboka, gogota, Gomora, honyoa, koboma, kodonda, kohoa, kokota, ogopa, okoa, ondoka, ongoka, ongonga, ongoza, oola, pokonywa, poroja, shokoa, Sodoma, sokotwa, songoka, sotoka, zogoa, naona, napona, ntaona, agongwa, atosha, bakora, Dandora, madoa, Magoma, makosa, malofa, nakonda, naposa, nasonga, natoa, natoka, pamoja, transfoma, watoazaidi...

bofya, boga, bopa, boya, brosha, chokra, chopa, chorwa, chosha, chota, chovywa, doda, dofra, donwa, fola, folda, fora, fyosa, fyozwa, goga, gogwa, gonda, gonga, gonjwa, gonya, goywa, hoa, hoza, joga, konga, kongwa, kopwa, korja, koswa, kotwa, loga, moma, ndonya, ng'ong'a, noa, noba, nongwa, nyoya, oa, oda, onwa, onya, osha, ovya, oza, ponda, ponta, ponya, ponza, pora, roda, roja, rowa, sora, togwa, tokwa, tonwa, toswa, toza, votwa, yonga, zonga, ndonay, koran, around, about, alright, corrupt, tonight, above, alive, surprise, surprised, bonas, loquatszaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

akaichovya, akajitoa, akajitosa, akakichovya, akavikosha, atanichosha, ataviponda, hajaichovya, wakajitoma, wakavichoma, yakanisonga, ikazisonga, inanisonga, ningalikoma, hutaniosha, ukakitoa, ukaniponya, unanitosha, utaniosha, Utaniponza, amelichonga, ameniosha, wamejitosa, wamekiosha, wamenisonga, imenitoka, vimenisonga, umenisonga, umenitoa, akiisoma, alijitoa, alijizoa, mabichikoma, waliisoma, ilijichora, ukikisoma, ukiningoja, ukinitosa, uliniponda, ulivipondazaidi...

atakayetoa, anachomwona, wanaomngoja, yanayomtoka, kujikomboa, mbogamboga, hawakuuona, wakishauona, nisipokuona, alioutoa, atayaokoa, ananiokoa, ataniokoa, anaporomoka, wanaoongoza, anatuokoa, akamwokoa, atamwokoa, ameipotosha, aliyeongoza, aliniokoa, aliniondoa, alipochomoa, alipoondoka, akiunyoosha, aliubomoa, hazikusokotwa, sitayaogopa, nitakuokoa, iliyochongoka, umepaondoka, umeniokoa, umemwondoa, kujishongondoa, mtayaokoa, anayoyaona, alipoyaona, walioyaona, aliyewaosha, umeishachoshwazaidi...

wanapendeleana, ikishirikiana, ananimalizaga, Ninapokutazama, Nilikwelezeyaka, Unanitekenyaga, ukinishikagaa, anaekuzingua, ananisumbua, alipomwangusha, Nakumkumbuka, nimekukumbuka, unanikumbuka, ukinikumbuka, waliotukosea, kinachiniongeza, kinachoniongeza, utaniondolea, utanisononesha, uliokuboesha, mtampotezea, anayevumilia, ananiambia, ananigeukia, aliyeshuhudia, walimsulubisha, kinachoniumiza, zitakukandamiza, inatuambia, ningekuandikia, niliyoyasikia, kilichoniumiza, hujaniambia, ukanikimbia, ukanifungulia, unamwambia, umenifunulia, Ulishanimaliza, kunibubujikia, hutonikimbiazaidi...

hujipapasapapasa, atakavyompendeza, anayetembelea, wanaomtegemea, aliyetembelea, waliokombolewa, itakayompendeza, inayomtokelea, utakaowawezesha, akawafafanulia, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, wanaojishughulisha, anapotuambia, wanaomgeukia, akamkimbilia, akamkumbatia, aliwahakikishia, asiyemkaripiha, alipomwambia, alivyomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, linaloshughulikia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, lilimharibikia, unaoambukizwa, unaoteremshiwa, unapomsaidia, tumekuteremshia, kuisambaratisha, kujilimbikizia, uliowasimamia, mmemtumainiazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: