Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: hasira

Rhymes: 625 matokeo

ajira, asira, dhamira, hadhira, hamira, ngawira, shasira, takbira, taswira, wazira, abiya, achia, adia, adika, Afrika, Ahiya, aila, Akina, amina, azima, Baila, baina, bakisha, bamia, bandia, barisha, bwagia, dafina, dagia, daia, daima, dakika, dandia, dandiwa, datia, datika, fagia, fyandisha, gaiwa, ghamisha, gharika, gwayia, gwayisha, haina, haita, hakika, halina, halinda, hamia, hanika, hatia, hazina, hazisha, jabhiba, kabia, kabisa, kadhia, kalika, kamia, kanipa, katika, kwalia, lapisha, lazia, lazima, mabia, machinga, maisha, majina, maliza, malkia, mayisha, nalia, napiga, napita, nashindwa, naskia, paliza, pandishwa, pasishwa, raia, sachika, safina, safishwa, sagika, saida, sakisha, sawia, shajika, shtakika, swalika, swaliwa, tabia, tabika, taifa, tajika, takrima, tapia, tarika, tawisha, transista, twangia, twashinda, valia, valisha, vamika, wajia, wawia, zabia, zapitazaidi...

bira, chira, dira, fikra, fira, ibra, jira, kisra, lira, nira, shira, sira, zira, bila, bima, bingwa, bisha, biya, bwika, chia, chiwa, dhifa, dhila, dila, diswa, Djigga, finga, giza, ila, Ina, ina, inna, Insta, jiha, jika, jina, jipa, jisha, kichwa, kila, kinywa, kipa, kipya, kisa, kisha, kiva, kiza, lia, licha, Lila, linta, lipwa, lisha, mia, mita, nia, nigga, nika, Nikwa, ninga, nipa, nisha, nita, njia, njiwa, Nzima, nzima, picha, piga, pikwa, pita, pwia, richa, riksha, rima, ringa, ringwa, risha, shida, shika, sifa, sina, sista, sita, skiza, stima, tiba, ticha, tiga, tigwa, tima, tinda, tindwa, tinya, tinywa, tisa, tsina, vina, vipwa, Visha, visha, vishwa, wika, wima, winda, wiwa, Yiza, zia, ziba, ziga, zila, zima, zinazaidi...

ra, row, a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, sa, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, now, star, thou, wowzaidi...

taahira, taashira, taathira, diradira, akaitwa, akashinda, akavia, anabiya, angalia, banangika, bwagazisha, chabangika, chachafyia, charazika, danganyika, gawadisha, gawanyisha, kabaila, kandamiza, kanganyia, kangatika, kawaida, landanika, mamasita, naandika, nawashika, nyamazika, sabaiya, Samalina, stahabiwa, tabangika, tahajia, tahania, takatika, tandazika, twadhaniwa, wanaita, watashinda, yaanzisha, yanatia, lemazisha, ikapita, ikashindwa, inamika, itashinda, kitaitwa, likapigwa, limatiwa, litapiga, rishaia, shikanjia, sitafika, zikapita, zinapinga, zinapita, fomaika, komangia, komazisha, pojalika, bunsariza, buraisha, dualisha, fumania, furahisha, furamika, kupangiwa, shupaliwa, tuamia, tunalipa, tunapitwa, tutafika, tutapiga, tutapita, tutashinda, unanipa, unaringa, unaskiza, undamia, ungamika, utafika, utanipa, vungamiza, Yuanipa, mnalindwazaidi...

akawapiga, chachamalisha, chachamaliwa, hajamaliza, kadhaalika, Naangaika, natarajia, tafadhalishwa, tamakanika, tanasarika, tanasarisha, vavagalika, wanachangia, yanachangia, amealikwa, wamevamiwa, akianzia, alibakia, alibakiwa, alihamia, aliwapiga, haijafika, haitafika, nazingatia, wanitakia, waniwazia, haujaskia, kalubandika, nakupatia, chegamazia, elewanisha, ezokanisa, itabakia, jihadharia, nikazaliwa, visagalima, kingezaliwa, zimewadia, liliwalia, nilidhania, zilichapishwa, huwajalia, kugharamia, kuwahamisha, kumechangia, tumebatizwa, tumezaliwa, kuianzisha, kujivalia, kukibamiza, kukisafisha, kukizamisha, kulimaliza, kuziandika, tulizanika, kuunganishwa, zuzuwalika, kumkatisha, kumwachia, kumwagizazaidi...

kitimbakwira, huisirasira, utimbakwira, tawaangamiza, anahitajia, anayofanyiwa, anayotakiwa, panapofanyika, wanaozaliwa, yanayozalishwa, anatupatia, atatujalia, wakakualika, anamvamia, yamesababisha, ameilalia, ametupatia, randikarandika, aliikazia, aliizalia, aliozaliwa, aliyoazima, yaliyomaliza, alimwalika, yakimwagika, navyolipandisha, yagombanisha, leksikografia, ikawawakia, inasababisha, inatarajiwa, linatarajiwa, kitanikatsia, zinazingatia, inavyofanyika, inayoandikwa, inayotakiwa, kinapotakiwa, linalopakia, zinazovaliwa, zitakupatia, itamwagika, nishampatia, nikilalamika, iliyofanyika, kilichofanyika, zilizozalishwa, kuwanyamazisha, tunaangalia, tunahitajika, unalikatisha, unanimaliza, unaodhaniwa, unaunganisha, umenikalia, kunitayarisha, kulizingatia, tuliojaliwa, kuviunganisha, ukifuatiwa, kumkatalia, kumpakazia, kumwangamizazaidi...

wanayaajabia, anayegandamiza, anayepatanisha, anayesababisha, anayetayarisha, anayezingatia, anayekubalika, anayojaaliwa, yanayohitajiwa, amewanyamazia, ameitayarisha, alitahadharisha, aliyegawanyika, asingeimaliza, aliiangalia, aliowaagiza, aliyofananisha, aliyoyaandika, waliosababisha, yaliyoharamishwa, yaliyosababisha, alipoinamia, alivyojipatia, aliyoniagiza, waliosimamishwa, alichounganisha, aliyotujalia, aliyomgawia, akiupatanisha, alimfahamisha, haukumkalia, itakayofanyika, inayoandaliwa, inayosababishwa, inayotawaliwa, linalosababisha, vinavyohitajika, zinazohitajika, inayokubalika, kinachokubalika, zitakukandamiza, nimeyazingatia, isiyotarajiwa, kilichotarajia, lililoandaliwa, lisilofahamika, zilizoandaliwa, zisizotarajiwa, iliyomwagika, niliomtakia, tofautianisha, kutaniatania, unaotarajiwa, unaounganisha, unaounganishwa, Ulishanimaliza, uliosababisha, uliotayarishwa, ulimwangazia, mliotayarishazaidi...

angaliaangalia, akamkumbatia, amewatahadharisha, angemkumbatia, aliwatahadharisha, asiyoitazamia, alimkumbatia, kuisambaratisha, uliowasimamia, mwanadiplomasia, msiyoitazamia, mwanabiolojia, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, anamshambulia, alijitambulisha, walioambukizwa, waliomtangulia, walipomsulubisha, likawashambulia, inayoambukiza, inayotambulika, isiyotambulika, unaoambukiza, unaoambukizwa, akawazungumzia, anayekuambia, anapotuambia, amelizungumzia, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, aliyokuambia, alipomwambia, alimteremshia, ninalowaambia, ninayowaambia, zinazozungumzia, niliyowaambia, lisipotuambia, niliyokuambia, unaoteremshiwa, atakayevumilia, anayeshughulikia, anayemkaribia, anayemsaidia, akamkimbilia, aliwahakikishia, aliyemwagilia, asiyemkaripiha, aliowaahidia, aliyowaahidia, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliotukirimia, aliomsingizia, alimkimbilia, linaloshughulikia, vinavyoshughulikia, itamuwajibikia, kilichotambikiwa, unaomalizikia, ulichotumainia, uliomzidishia, mmemtumainiazaidi...

utaisambaratisha, mwanajinakolojia, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, kuokoteaokotea, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, zinazotofautiana

Karibu na mashairi: 451 matokeo

afisa, agizwa, alfia, amika, amiswa, angikwa, apishwa, apiwa, avizwa, awika, baia, bamizwa, bandika, banisha, bwakiwa, chajia, chamia, dabia, dakisha, dandisha, dhania, dhanika, fanyia, fatiha, fayida, fyagia, gajika, gayia, gayika, gazisha, gwazia, gwazika, halika, harisha, harita, hasisha, hazika, jahina, jalia, jaliwa, jazila, kabila, kaida, kalima, kamika, kandisha, kanisa, kanyia, kanzisha, kaziwa, lalishwa, lapia, majia, makia, manyia, marima, maziwa, natija, nyatia, pakia, pamia, pasiwa, patia, raika, raiwa, sachisha, shakia, shakisha, shakizwa, shamia, sharia, sharika, tadika, tajisha, tanika, wania, wapita, waria, yaficha, zalishwazaidi...

bia, bishwa, chinja, chirwa, dika, dinda, fichwa, fikwa, fingwa, fitna, friza, ghila, gwisha, hia, hiba, hima, igwa, insha, isha, iwa, izwa, jiwa, kia, kibla, kifa, killa, kinga, kiwa, kwisha, lipa, mila, minywa, pigwa, pipa, pisha, piswa, piwa, printa, riba, rinda, shiba, shifta, shina, sia, sigwa, sila, sinya, tisha, tiva, twiga, twika, twinga, vichwa, vifa, vika, vinya, wia, wisha, zika, zinga, zinza, ziza, ela, firar, vinjar, deny, eli, iban, design, behind, beside, decide, rewind, inside, without, Minaj, disguise, niggas, sinawy, enoughzaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

achanika, achanishwa, alamina, analia, ananisha, angasika, atamika, babatisha, bahashika, bahatika, chachagisha, chachatika, chakachisha, chanyatisha, dakhalia, gahamika, jahabiwa, kandamizwa, karandinga, laanika, panganika, sakafisha, sawazishwa, staafishwa, tapanyia, tarajia, tawanyika, tazamia, vaanisha, wakashiba, wanachinja, yadaiwa, zagalia, zagalika, biabia, finyangika, firariwa, hiaria, hifadhika, ikazikwa, inatia, kinaisha, linaitwa, zinalika, kosanisha, lowanishwa, dualia, duwalia, futahia, hulmaria, kuchapishwa, kusadia, kuwazia, kuyalinda, kuyapima, kuyatia, vuazika, zubalika, fahamian, wangalipaswzaidi...

anaachia, anabatizwa, anayalinda, daatharika, paraganyisha, staajabiwa, tafakaria, tajamalisha, tawasalisha, wanaalikwa, wawajalia, ameandika, wamepania, aliwaita, afurahia, hakufanikwa, ambalia, kimeanzisha, nimeandika, liliwalisha, zilichangia, fungamania, kuwapakia, kuyafanyia, kuyazamisha, unachangia, utaachiwa, umeshafika, kuzifanyia, ukianzishwa, kukutalia, humfanyia, kummaliza, kumvamia, kumwangika, wanafanyian, nisingalifan, wakawadhihak, uwafanyiavy, wafanyabiashzaidi...

anahesabiwa, anayefanyiwa, akajitwalia, wananivamia, anayojaliwa, anazofanyiwa, yanayochangia, yanayofanyika, akatufanyia, watakusanyika, yamesababishwa, wamejivalia, katikakatika, waliwaalika, waniandalia, aliyewaita, walinisagia, alilofanyiwa, alivyozaliwa, waliohamia, alifurahiwa, alitujalia, ambatanisha, inaangalia, itazingatia, inayofanyika, inayopatika, inayozalishwa, linaloandikwa, vinavyotakiwa, nitaujalia, ilimaanisha, sikilizanisha, bibliografia, unajipalia, ukakusanyika, umeshawadia, huuangazia, mliyojaliwa, wakikubalianzaidi...

atawaangamiza, atakapozaliwa, anayetarajiwa, anayekinaiwa, akaziangazia, anazifuatia, panapoandaliwa, wanaokandamizwa, yanayosababisha, yanayosababishwa, wanaozingatia, yanayohitajika, wanaonufaika, haitakubaliwa, aliyefumaniwa, aliyekuapisha, waliobahatika, yasiyotarajiwa, aliyonijalia, waliopigania, alioupakia, halikutarajiwa, akimwangalia, alimwangalia, haukumfanyia, kinachosababisha, inayofuatia, linalofuatia, iliyochanganyika, iliyosababisha, isiyogawanyika, visivyokubalia, isiyompatia, tunavyofahamishwa, unaosababishwa, kusambaratisha, uliounganisha, mwayamwayia, mwayamwayisha, walikumbatianzaidi...

akawafafanulia, anayesumbuliwa, anayemchukulia, wanaojishughulisha, wanaomgeukia, akamshambulia, aliyetambuliwa, aliyemtangulia, waliotutangulia, walimtumbulia, kitakapohukumiwa, inayojishughulisha, anayemwambia, anayoyaambia, hawakumwambia, aliyemwambia, alivyowaambia, alivyomwambia, inayozungumzia, tunapozungumzia, unaozungumzia, tumekuteremshia, wanaokimbilia, itakapokamilika, ninayowaandikia, inayoshughulikia, nitamtambikia, vilivyotambikiwa, lilimharibikia, tunachotumainia, unapomsaidia, kujilimbikiziazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: