Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: Unanitekenyaga

Rhymes: 538 matokeo

a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, ra, sa, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, now, row, star, thou, wowzaidi...

anga, bwaga, chaga, changa, daga, dang'a, danga, ganga, janga, kaga, kanga, khanga, kwanga, manga, naga, nanga, ng'ang'a, panga, pwaga, ranga, shanga, swaga, taga, Tanga, tanga, twanga, vanga, wanga, zaga, gaga, acha, achwa, anza, apa, asa, ata, Aya, aya, bana, Bara, bawa, bwana, chanda, dawa, dwala, fafa, fala, fanya, Fasa, Frasha, ganda, ghafla, gnadza, haa, haba, haja, hama, hana, hapa, hasa, hata, hawa, haya, jana, janja, kaa, kabla, kaja, kaka, kala, kara, kata, kwakwa, kwanza, Kwasa, labda, lala, maa, mada, mala, mana, mapya, mara, nana, naza, ngaa, Njaa, njala, nyanya, nyara, paa, paka, panka, panya, pata, raha, rasta, saa, saba, sama, sana, Sandra, sasa, sawa, shaka, sthala, taa, taka, tama, Tana, tana, tata, trawa, tsaha, waa, wacha, waca, waka, wala, wana, wasa, washa, Wata, yaja, yana, yaya, zama, aha, amar, babazaidi...

feraga, bebana, berana, betana, bezana, chechana, chegana, chekana, cheraka, chezana, dendana, deraya, edaha, egama, ehaa, ekwata, engana, enzana, epana, ewaa, fyekana, geana, gezana, hedaya, hekaya, hewaa, hewala, hezana, jengana, jeraha, kefyana, kengana, Kenyatta, kerana, ketana, leana, leksanda, lemaa, lemana, lemaza, lemazwa, lengana, letana, mentaa, menyana, mezana, nesana, nyeana, nyweshana, peana, pendana, petana, rengana, segana, selaa, selaha, sengana, sermala, tegana, tekana, temana, tengana, thelatha, themanyazaidi...

tetewanga, bwekeana, checheshana, chekeana, chezeana, dekezana, eewaa, eewala, egemana, elekana, elekanya, elewana, elezana, endeana, endeshana, enenzana, feletana, gereshana, gwengwenyana, hemeana, hemerana, keketana, kemeana, kenekana, kengeana, kerezana, lelemama, lemeana, lengetana, leweshana, nyengeana, pendeana, pendezana, pepeana, pepesana, petemana, pweleana, rejeana, rejeshana, semezana, sengenyana, seremala, shenezana, tegeana, tekenyana, temeana, tengemaa, tengemana, teteana, wezekana, zengeanazaidi...

ingwezekana, egemeana, egemezana, egesheana, elekeana, elekezana, elemeana, eleweshana, elezeana, endekezana, endelezana, ezekeana, fedheheana, fedheheshana, helelezana, nenepeshana, nyenyekeana, nyererezana, pelekeana, pendeleana, shehenezana, tegemeana, telekezana, tengenezana, kunyegezana, kusemekana, kutendeana, kuwekeana, chomekeana, chopekeana, komeleana, ongeleana, amelemaa, sameheana, wamepeana, yasemekana, yawezekanazaidi...

aliyelemaa, ikiwezekana, ingewezekana, umetengemaa, bembelezana, tembeleana, hakuwezekana, kuongezeana, anasemekana, wakasemezana, yanawezekana, yatawezekana, inasemekana, inawezekana, itawezekana, linawezekana, litawezekana, unawezekana, unatikenyaga, nilompendaga, kuombeana, batokobwekanga, akaonekana, anaonekana, ataonekana, hataonekana, wanaopendana, yakaonekana, yanaonekana, yanawozekana, yanayoendana, yataonekana, ameonekana, yameonekana, akionekana, alionekana, waliolemaa, yakionekana, yalionekana, hakuonekana, ikakosekana, ikaonekana, inakosekana, inaonekana, itaonekana, likaonekana, linaonekana, zinaonekana, zinazoendana, zitaonekana, imeonekana, limeonekana, zimeonekana, ikionekana, ilionekana, kilionekana, lilionekana, vilivyotengana, zilionekana, ombolezana, tunaonekana, utaonekana, tumeonekana, umeonekana, ukionekana, uliolemaa, ulionekana, atakayefanya, atakayekaa, atakayenaswa, atakayetaka, atakayewapa, atakayewata, enganaenganazaidi...

wanapendeleana, haingewezekana, isingewezekana, Nilikwelezeyaka, haikuwezekana, wanaosemekana, inapowezekana, inavyowezekana, inayowezekana, kinachowezekana, linalosemekana, linalowezekana, lisilowezekana, ombolekezana, unaosemekana, haitawezekana, anayeonekana, panavyoonekana, wanaoonekana, yanayoonekana, haijaonekana, aliyeonekana, asiyeonekana, alipoonekana, yasiyoonekana, hautaonekana, inapoonekana, inavyoonekana, inayoonekana, kinachoonekana, kinavyoonekana, vinavyoonekana, zinazoonekana, iliyoonekana, kilichoonekana, visivyoonekana, unaoonekana, ulioonekanazaidi...

itakavyowezekana, atakayepatikana, anayesaidiana, akanikimbiaa, yanatofautiana, wanaoshirikiana, asiyekubaliana, waliyokubaliana, itakayopatikana, zitakazopatikana, inatofautiana, zinatofautiana, unatofautiana, kitanguakimbanga, yanayoambatana, inayoambatana, zinazoambatana, unaoambatana, hujipapasapapasa, ulioambatana, atakayeniokoa, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, anaombaomba, ikayumbayumba, yatakayojitokeza, wanaotembelea, alipotembelea, waliotembelea, tembeatembea, inayojitegemea, zinazojitegemea, nisiowategemea, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, akawazungumzia, anayemkaribia, anamshambulia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayoambukiza, inayotambulika, linaloshughulikia, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaomalizikia, unaoambukiza, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamiazaidi...

zinazotofautiana, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia

Karibu na mashairi: 466 matokeo

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

aa, alfa, anywa, arba, atha, awa, bacha, bangwa, bara, bata, baya, chafya, chaka, chanja, daha, dala, dama, fanywa, fyandwa, ganja, ganza, gawa, habta, hafla, haswa, jawa, jazna, jazwa, kashfa, kwaza, lalwa, landa, maka, mapwa, nafa, naja, nama, naswa, ndaza, njaa, nyaa, nyaka, nyanda, nyanja, nyapa, pwaa, pwagwa, raghba, sanda, shapa, stata, swara, t'aa, taja, tawa, taya, thama, twana, wanya, watwa, zabwa, zaka, zana, jama, agah, rafah, dabal, falar, largar, marmar, fungi, haram, marham, salam, zaan, lifetime, angland, baaby, sometimes, mafanszaidi...

yeaah, cheyaman, methalan, sinaga, ikawa, Ikhaya, imara, inama, kidawa, kijana, miaka, niacha, nikaa, simama, vibaya, vijana, visalary, mbaya, mpaka, mtaa, mwaka, mwana, mzawa, huwaga, kuwaga, furaha, kugawa, kulala, kuwaza, sucasa, ubaya, ujana, ogaga, onana, achana, akawa, ayaya, baada, balaa, baraka, faraja, hanana, haraka, hasara, hawana, Hayana, jamaa, kadhaa, kamata, kanasa, kapata, karaha, kazana, lawama, maana, mabawa, mabaya, mahaba, mamaa, mataa, Matata, naapa, nadata, napata, nkwagala, ntafanya, ntapata, pabaya, pagawa, rabana, rahaa, Ramaya, Salama, sanaa, sawaa, Swadakta, talaka, tamaa, tazama, wabaya, Yahaya, Aaah, mahanjamzaidi...

imeanza, imefanya, imejaa, kimeanza, kimejaa, limeanza, limejaa, limepakwa, limezama, ndigehara, nimejawa, nimekata, nimewaka, ningefanya, ningepata, ningewapa, vibemasa, vimejaa, zimefanya, zimejaa, zimepangwa, zimetajwa, mmefanya, mmejaa, mmelala, mmepata, mmepatwa, mregaa, tumeanza, tumeapa, tumelala, umeacha, umefanywa, umejaa, umepanda, umepata, umewaya, chocheana, fokeana, kolezana, kondeshana, omekana, oteana, pokeana, pokezana, toleana, napendwaga, amejaa, amepanda, amepatwa, ametaja, ametaka, amevaa, angetaka, mashenaka, wamehama, yamejaa, yamenata, yamepanda, yamepatazaidi...

aliyeacha, aliyeanza, aliyefanywa, aliyejawa, aliyekaa, aliyekatwa, aliyelala, aliyepaa, aliyepandwa, aliyepata, aliyetaka, aliyevaa, wakichekaa, tukipendana, uliyelala, usiyepatwa, mkipendana, nampendaga, pembejana, pembesaba, rembeshana, gongomeana, okotezana, ongopeana, anayepanga, anayeanza, anayepaswa, anayetaka, anayewasha, wanachekana, itamenyana, ninayefanya, ninayetaka, nishatemana, tunapendana, tunatesana, unayekaa, mnapendana, anayenyang'any, anayetangazzaidi...

inawezekanaj, itawezekanaj, atakayewaam, atakayewakab, batokotikanga, Nimetuliaga, yatapatikana, anayenikana, alionifanya, aliyoitwaa, inayolingana, linalonifanya, liliwaliana, vilivyolingana, Kuaminiana, tulipolitaja, tulizozitaja, navyotafunaga, aliwakusanya, hatukuuawa, kinachovuata, isiyofuata, aliyotutayar, yanayotokana, yanaandamana, anayewatawa, anajidanganya, amewatawanya, Daressalaama, akijitazama, walinichanganya, yalinihadaa, aliyoyafanya, alifuatana, alimtazama, hautaangaza, inanichanganya, nitakudanganya, nimejichanganya, nikiwatazama, zilizogawanywa, tunafuatana, mliofanana, mlimkataazaidi...

ananimalizaga, wanaambiana, anashirikiana, yanayofariana, yanayohusiana, yanayojulikana, wakakubaliana, watakubaliana, amekubaliana, wakibadilishana, wakikabiliana, wakiambiana, aliyepatikana, haikujulikana, itashirikiana, inayotakikana, zinazotakikana, inayojulikana, kinachohusiana, zinazohusiana, ikishirikiana, iliyojulikana, unaohusiana, anayetambaa, anapotambawa, utakayemzaa, anayemfuata, itakayofuata, watakaotawala, wanapowatazama, aliyejikazaka, walioandamana, asiyoitazama, hamkunikamata, inaambatana, linaiofanana, Ninapokutazama, hukamatakamata, unaambatana, ukinishikagaazaidi...

aliyumbayumba, atakavyompendeza, anayetembelea, wanaomtegemea, aliyetembelea, waliokombolewa, itakayompendeza, inayomtokelea, utakaowawezesha, akawafafanulia, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, wanaojishughulisha, anapotuambia, wanaomgeukia, akamkimbilia, akamkumbatia, aliwahakikishia, aliyetambuliwa, asiyemkaripiha, alipomwambia, alivyomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, lilimharibikia, unaoambukizwa, unaoteremshiwa, unapomsaidia, tumekuteremshia, kuisambaratisha, kujilimbikizia, uliowasimamia, mmemtumainiazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: