Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: lenga

Rhymes: 604 matokeo

bega, bhenga, chega, chenga, enga, jenga, kenga, lega, mega, nega, ngenga, nyega, nyenga, penga, renga, sega, senga, shenga, tega, tenga, wenga, bera, betwa, bleza, bweha, bweka, chekwa, chema, chena, chera, chesa, chesha, chewa, cheza, chwea, chwewa, desa, ea, eda, ema, enda, endwa, epa, epwa, esma, fedha, fetwa, genda, gewa, gwenywa, hela, hema, heshma, hewa, hwenda, jela, Kenya, kenya, kera, kesa, Kesha, kweka, kwenda, leta, lewa, leza, mea, megwa, meja, mema, menywa, nekka, nema, nena, nenda, ngeja, ngwena, njema, nyesa, nyeta, nyewa, nyeya, nywea, nyweza, pema, penda, pengwa, penya, pesa, pesha, Petra, pwewa, pweza, reta, reza, seja, sekta, sema, seza, shela, skweya, spekta, tegwa, Tela, tema, tena, Tenda, tenda, Tesa, tesa, Teta, teta, tewa, tsetsa, weka, wema, wera, wezwa, whenna, Zena, fiestazaidi...

afyenga, ajenga, mabega, masega, mazega, wahenga, belenga, bellenga, kinega, miega, vitega, kumega, kutega, lubega, rubega, uhenga, mbega, mhenga, mtega, mwega, mzega, apenda, Awena, kasema, Mandela, mapema, mapesa, masela, mateka, nacheka, naenda, nagenda, naleta, nawhena, nkagenda, patena, twasema, twaweza, wateja, waweka, zaenda, bendera, bwekesha, chekecha, chekesha, Chezea, chezea, dekeka, demesha, dereva, elea, elewa, Eneka, gereza, Helena, kemeza, megea, menyea, Nerea, nyegea, nyekea, peleka, perema, seleha, shenezwa, tendeka, yerela, Iyena, kimeta, kisela, sinema, siwema, Tribeka, doea, donesha, donewa, fokesha, fyonyeka, fyoseka, hoera, holela, kolea, komeshwa, komeza, kondea, kopesha, kotea, kotesha, loweshwa, motema, olea, oneshwa, ongea, ongeza, oshea, oyeka, Pokea, pokea, ponzeka, ponzesha, potea, someshwa, sonesha, sotea, tosheka, zoea, zozea, Huenda, huenda, kuenda, kulea, kumeza, kupewa, kusema, kutema, useja, uweza, zuwena, mkeka, mteja, mwemazaidi...

a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, ra, sa, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, now, row, star, thou, wowzaidi...

akajenga, akamega, anajenga, atatega, wanatega, watajenga, yanalenga, amejenga, yamejenga, akitega, alijenga, yalilenga, chambega, chengachenga, engaenga, legalega, lengalenga, regarega, shenhashenga, tegatega, inajenga, inalenga, itajenga, linalenga, nikajenga, pigachenga, zinalenga, imejenga, imelenga, imetenga, zimelenga, ililenga, ilitenga, lilijenga, zililenga, kuwajenga, kuwatega, tunajenga, tutajenga, unajenga, unalenga, utajenga, umejenga, umelenga, kuijenga, kujijenga, kukijenga, kulijenga, kunitega, kuzitenga, ulilenga, kututenga, kuujenga, kuumega, mnajengazaidi...

hatawajenga, watawatenga, anayejenga, anayetega, akaimega, akavimega, anajijenga, wanaojenga, yanayolenga, akaumega, akamtenga, wazegazega, amejitenga, aliyejenga, alichojenga, alipojenga, waliojenga, nitaijenga, nitalijenga, inayolenga, inayotenga, utalijenga, unaojenga, unaolenga, umenitega, umenitenga, ukijitenga, muungabega, mzegazega, mmejitengazaidi...

anavyowatenga, aliyeijenga, aliyetujenga, asipoijenga, inayojitenga, nilipoimega, tunapoumega, mzegamzega, atasamehewa, atakavyoweza, hawatapotea, Anameremeta, anayependeza, yanameremeta, anajiendea, yanapoeleza, yanayopelekwa, panapotolewa, anagombezwa, nawaombea, akamuendea, anatuonyesha, watamtendea, wakampokea, wamependekeza, yamenikoleza, walishakupenda, alielezea, wasingenisema, aliyetupenda, aliopendezwa, Alivyonipenda, waliopoteza, hatujaongea, nakutegemea, nakuombea, keshaipokea, engekaengeka, tembwerekesha, nikazipokea, inayoonyeshwa, inayotokeza, ninavyokupenda, limeendelea, imejitolea, zimeondolewa, ilinikosesha, nilijionea, nilivyowapenda, iliyopelekwa, kilichomegeka, iliyotolewa, sikutegemea, kuyatengeneza, ukaniletea, unavyonipenda, tunayopokea, utaokolewa, unauendesha, umenipendea, umenikosea, umenionjesha, kuitekeleza, ulizichezea, ulivyonitenda, uliuchezea, mtanielewa, msiyoipendazaidi...

yalimtegatega, atawaelekeza, wanawategemea, atakapotokea, yatakapotokea, anawaombea, wakawaombea, anayeyapoteza, anayependelea, anayejionyesha, anayenipokea, atatembelea, anayemtolea, akaiteketeza, yanavyotekelea, wanaojitokeza, akauelekea, anatuombea, hawakuupokea, akampelekea, anampelekea, wakammtemea, aliyekikopesha, asiyeupokea, aliyemjengea, aliyemtokea, alipowaeleza, aliyowawekea, yaliyopelekea, walioongokea, waliotukosea, aliyomtendea, waliompokea, hakikukorogeka, itakayowezesha, itakayoonyesha, itakayotokea, kinachiniongeza, zinazotekelezwa, kinachoniongeza, linamwombea, nimeshakueleza, lililopelekea, zilizotengenezwa, zisizoeleweka, iliyojiotea, ilivyopokelewa, zilizopokelewa, nilimwelekeza, ombolekezesha, utaniondolea, utanisononesha, unakoelekea, kujitengenezea, kuzitembelea, uliyemkopesha, usioelezeka, usioondolewa, uliokuboesha, uliyomweleza, mtampotezeazaidi...

anawatembelea, yatakayojitokeza, atakavyompendeza, anayetembelea, wanaotembelea, wanaomtegemea, anamtembelea, aliyewadokezea, aliyetembelea, alipotembelea, waliotembelea, waliokombolewa, hazikumwombea, tembeatembea, itakayowawezesha, nitakayokuonyesha, itakayompendeza, inayojitegemea, zinazojitegemea, inayomtokelea, nisiowategemea, utakaowawezesha, mtakavyojitetea, kitanguakimbanga, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, akawazungumzia, anayemkaribia, anamshambulia, akamkumbatia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayoambukiza, inayotambulika, linaloshughulikia, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaomalizikia, unaoambukiza, unaoteremshiwa, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamia, anaombaomba, ikayumbayumba, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, atakayeniokoa, atakayepatikana, akanikimbiaa, yanayoambatana, itakayopatikana, inayoambatana, ulioambatanazaidi...

kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, zinazotofautiana

Karibu na mashairi: 459 matokeo

beka, bela, berwa, beza, bwekwa, bwela, bweta, chea, checha, chegwa, chenza, chezwa, dea, dema, deswa, dreva, esha, fyekwa, geza, gezwa, hekta, henza, hepa, jerzha, keba, kecha, kwewa, leja, lela, lema, letwa, levya, mena, menya, meya, meza, nenwa, nepa, nesa, nezwa, nyea, nyekwa, nyera, nyerwa, nyetwa, pendwa, pera, peta, pewa, presha, rea, refa, reja, reka, rengwa, resha, rewa, segwa, selwa, sena, sengwa, setla, setwa, sezwa, sketa, spea, teswa, trekta, tweka, tweza, vema, vyema, wekwa, weza, zela, zema, heyah, kebar, real, kenyanzaidi...

ahera, asema, batela, kalenda, labeka, maneva, bebeka, betea, betela, cheneta, cherema, epesha, fyekesha, gezeka, kecheka, keketwa, kengesha, kengewa, ketea, kwepea, kwesheka, legeka, nyesea, nyeshea, nywelea, pekenya, pelea, pengeka, pepewa, regea, rehema, rereja, tegeka, tekesha, tendea, tendesha, tendewa, wekea, dikteta, kisera, bongeka, chotea, chovyesha, doeka, fyolewa, koekwa, kokea, kolwesha, komeka, kondesha, koseka, kosheka, koyeka, koyesha, loweka, nyogea, porea, pozeka, rongera, somea, somesha, sondea, soneka, tonewa, toshea, vongea, zomeka, zongesha, husema, kubeba, kulewa, kunena, kupeta, kurea, mbeya, mteba, myema, yeeah, elewan, wezekanzaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

akaenda, akasema, Analeta, anapenda, anasema, atatenda, nawapenda, wanatesa, washasema, napepeta, nateseka, akicheka, akileta, akisema, alitenda, walisema, wanipenda, mazoea, nakolela, nakoseka, twaongea, akupenda, nshakueka, ntakuneka, ntapuneka, endelea, tembea, inaenda, inasema, inaweza, litatenda, nitaenda, nitasema, sijaweza, nimetekwa, ningependa, nikicheza, nilienda, zilipendwa, hujasema, kukanela, tunacheza, tunakwenda, tunaweza, tutaenda, tutasema, ukasepa, unaeza, unapendwa, utasema, umesema, umeweka, ungesema, kunipenda, ukipenda, ulisema, uliweza, ulosema, mlosema, mlotendazaidi...

akanitenda, ananipenda, akapotea, anakupenda, nategemea, natembea, nayempenda, twatembea, aliyekwenda, anionyesha, Najitolea, Yalisosema, alimpenda, twakuchezea, tarumbeta, nampepea, Sambolera, nikateseka, nitabebeka, inapotea, nikakupenda, nitamlea, nimekuweka, niliyotenda, unalegeza, unanikera, unanipenda, unachoweza, unavyocheza, unavyopenya, ungeelewa, umeniweka, Umezoea, umezoeshwa, ukinibeba, ukinipenda, ulinipenda, kuzipokea, mnavyosema, mliosemazaidi...

anasamehewa, watakaopewa, wakazipeleka, ataokolewa, anamtolea, ametekeleza, yameendelea, ameliwekea, wameongezeka, amempeleka, amemwendea, nayempokea, aliwapongeza, hakingewezeka, alivyoyasema, yaliongezeka, yaliyotendeka, alimpokea, hakuelekea, hakutembea, leweshalewesha, inaelekea, inaelekeza, itategemea, nitazieneza, itajitokeza, inayopelekwa, zitaondolewa, ilipendekeza, zikitembea, niliyoyasema, kilichotendewa, kilichotolewa, zilitulemea, utategemea, umeendelea, tumemwekea, kumchelewesha, kumwondolea, mkaupokeazaidi...

akawaelekea, atakayepoteza, yatakayotokea, anayetembea, anayeipoteza, anayejitolea, anayetongozea, anayemkosea, wanaomwendea, yanayompendeza, akamsogelea, ameniondolea, aliyewakosea, alivyowatendea, aliomboleza, hakulitegemea, kitakachotokea, zitakazotolewa, inapoendeshea, inavyoendelea, inayotekelezwa, kinachoelezea, vinavyoendelea, linapochomozea, iliyowaletea, iliyoendelea, iliyotengenezwa, zilizopendekezwa, iliyojitokeza, iliyokobolewa, kilichotobolewa, isiyompeleka, kuwatembelea, unaotengenezwa, tumekombolewa, tumeomboleza, uliopelekea, uliojitokeza, mliyojionea, mlioupokeazaidi...

akawafafanulia, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, wanaojishughulisha, anapotuambia, wanaomgeukia, akamkimbilia, aliwahakikishia, aliyetambuliwa, asiyemkaripiha, aliyemtangulia, alivyowaambia, alipomwambia, alivyomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, nitamtambikia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, lilimharibikia, unaoambukizwa, unapomsaidia, tumekuteremshia, kuisambaratisha, kujilimbikizia, uliowasimamia, mmemtumainia, aliyumbayumba, anayesaidiana, yanatofautiana, waliyokubaliana, itakavyowezekana, zinatofautiana, unatofautiana, hujipapasapapasazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: