Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: Kora

Rhymes: 614 matokeo

bora, chokra, chora, dofra, fora, gora, jora, mora, ngora, nyora, pora, pyora, sora, tora, blowa, bobwa, boda, bofywa, bosa, boza, choma, chonda, chopwa, chotwa, chovya, doa, dokta, dola, dolla, donda, doywa, foka, fordha, fyoma, fyonga, fyonywa, fyonza, fyosha, goba, gocha, goka, goma, gona, goya, hoja, hoka, hona, honga, hongwa, honza, hotwa, howa, joya, kodwa, koga, koja, kona, kongwa, kopa, kosa, kosha, loa, loma, moja, Mola, mola, mota, moza, ndoa, ndonga, ndrola, ngoa, Ngoja, ngoja, ngoma, noma, nona, nonga, nyongwa, nyosha, nyota, okwa, oma, Ona, ona, onjwa, onywa, orda, oshwa, ota, otwa, owa, oya, poa, posta, rogwa, ronda, Ronga, shoga, shoka, soba, soca, soma, songa, sonywa, toka, tosha, toswa, woga, zoa, zoma, dada, mama, papazaidi...

bakora, Dandora, majora, wakora, kibora, kikora, king'ora, mikora, vikora, ving'ora, bohora, bokora, chokora, dondora, dorora, Gomora, nyonyora, nyorora, omora, sogora, kupora, ubora, ukora, mbora, mkora, agongwa, atosha, madoa, Magoma, makosa, makoza, malofa, nakonda, naona, napona, naposa, nasonga, natoa, natoka, ntaona, pamoja, transfoma, watoa, iona, itsoka, kidoa, kimoja, kinyonga, mikoa, mizoga, nikona, nindowa, nistowa, pistola, tsissona, vidoa, bogoa, chokoa, chopoa, choroa, donowa, doposha, ghorofa, goboka, gogota, honyoa, koboma, kodonda, kohoa, kokota, ogopa, okoa, ondoka, ongoka, ongonga, ongoza, oola, pokonywa, ponyoka, pooza, popota, poroja, shokoa, shoroba, Sodoma, sokotwa, songoka, sonoa, sotoka, zogoa, buldoza, huosha, huota, kubongwa, kuchoshwa, kufoka, kukosa, kunyoga, kuoa, kuona, kuosha, kuota, kupona, kurowa, kutoa, kutoka, kutowa, ugoya, ukoa, ukosa, Umoja, umoja, ungoya, uroda, uwoga, mboga, mbona, Mboya, mjoja, mkoa, mkosa, mmoja, mtoza, millionare, superstarzaidi...

ra, row, a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, sa, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, now, star, thou, wowzaidi...

anafora, katafora, machochora, melikora, chorachora, porapora, kombora, kuwapora, kumpora, msongora, akaona, anatosha, hajaoa, hatatoka, wakatokwa, wanaponda, wanasoka, yanatoka, yatakoma, amekosa, yameoza, akikosa, akionywa, akitoka, alionywa, alisoma, katimoja, nahimoha, naiona, marogoba, nadondoka, nakozonga, naogopa, hakuona, nakuona, namuona, ngekuoa, ikaota, ikatosha, Inachoma, kinatosha, linatoa, nitakosa, nitapona, niwabona, sijaona, sijapona, sitachoka, zinatoka, limepona, nimechoka, Nimetoka, ilitoa, kikipoa, nikisoma, zilitoa, kitobonya, hozahoza, kosakosa, onginyona, chonjomoka, fondogoa, momonyoka, poromoka, roromosha, fungandoa, kuyasoma, suraloka, tunagonga, tunatoka, unaponya, unasoma, tumeona, tumetoka, umegota, umeota, hujikoma, kuichoma, kukiona, kukisoma, kunikosa, kuviona, tukikosa, ukikosa, ukiona, ukitoa, ulitoa, tulosoma, kumwonya, mnatozazaidi...

anampora, matinifora, ilijichora, akawaponya, anayaona, hawataoa, anayechoma, anayetoa, anayetoka, akachopoka, anavyotoa, anayotoa, wanakodoa, wanaotoa, anakuponya, wamenisonga, haijatoa, akiisoma, wakinong'ona, waniongoza, yaliyolowa, akimwonya, alimwoa, napokuona, inandondoka, kinachoponda, sitaondoka, zinazotoka, nikakungoja, sijakuona, sijamuona, ikamtoka, nitamwona, iliyonyoka, nikikukosa, nikikuona, nikimuona, nikiutoa, kilimtoka, hutaniona, unanitosha, Utaniponza, unabomoa, unaongoza, unamtoka, uliyekosa, ukiniona, ukinitosa, uliniona, huliondoa, kuliondoa, tulipotoka, ukiondoka, ulibomoa, ulionyoka, ukimuona, ukimwona, gukulowoza, kumchokoza, kumwogopa, mkapotoshwa, mlijiona, mkiongozwazaidi...

atakayetoa, atayaokoa, watakapoona, anayemwoa, ananiokoa, ataniokoa, anayoyaona, anayoiona, anaporomoka, wanaoongoza, anachomwona, wanaomngoja, yanayomtoka, anatuokoa, hawakuokoka, hawakuuona, akamwokoa, atamwokoa, ameipotosha, ameniokoa, wakishauona, aliyewaosha, aliyeongoza, aliniokoa, aliniondoa, alipoyaona, walioyaona, alizozitoa, waliloliona, waliojitoa, alipochomoa, alipoondoka, alipotoroka, alioutoa, akiunyoosha, aliubomoa, hazikusokotwa, alimwokoa, sitayaogopa, nikakuokoa, nitakuokoa, niliyemwona, iliyochongoka, iliyokorogwa, iliyonyooka, isiyonyooka, nisipokuona, kimojakimoja, unavyoniona, umepaondoka, umeishachoshwa, umeibomoa, umeniokoa, umemwondoa, tuliyoyasoma, kujishongondoa, uliobomoka, kujikomboa, mtayaokoa, mbogambogazaidi...

atakayeniona, atakayemwona, watakaoyaona, watakaookoka, atawakomboa, watakapomwona, anayetuokoa, anayemkosoa, anaowaongoza, atamkomboa, angeikomboa, aliwakomboa, aliyewaokoa, aliyewaongoza, aliyemwokota, waliyemtoboa, alijizoazoa, alinikomboa, alipowaokoa, alichokiogopa, alipomwokoa, waliomtoboa, alitukemboa, alitukomboa, itakayoongozwa, inayonisonona, imenikomboa, kifunguamkoba, utakayemwona, unayeniokoa, unaowaokoa, unapowaokoa, umenikomboa, uliwakomboa, uliyetuokoa, mtakapowaona, mtakapoondoka, mtakapomwonazaidi...

atakayeniokoa, atakayepatikana, akanikimbiaa, yanayoambatana, itakayopatikana, inayoambatana, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, anaombaomba, ikayumbayumba, yatakayojitokeza, wanaotembelea, waliotembelea, tembeatembea, zinazojitegemea, nisiowategemea, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, anayemkaribia, anamshambulia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayoambukiza, inayotambulika, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaoambukiza, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamiazaidi...

zinazotofautiana, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia

Karibu na mashairi: 459 matokeo

bofya, boga, bonga, bopa, boya, brosha, chopa, chorwa, chosha, chota, chovywa, doda, donwa, fola, folda, fyosa, fyozwa, goga, gogwa, gonda, gonga, gonjwa, gonya, goywa, hoa, hoza, joga, konga, kopwa, korja, koswa, kotwa, loga, lowa, moma, ndonya, ng'ong'a, noa, noba, nongwa, nyoya, oa, oda, onwa, onya, osha, ovya, oza, pona, ponda, ponta, ponya, ponza, roda, roja, rowa, shona, sona, sonya, togwa, tokwa, tonwa, toza, votwa, yonga, zonga, zoza, ndonay, koran, around, about, alright, corrupt, tonight, above, alive, surprise, surprised, bonas, loquatszaidi...

atoa, kaona, latoka, maboga, maboya, matoza, tashkota, twaona, wasoma, watoza, chiboa, kigoda, kigovya, kikota, kioja, kionja, kiosha, misoa, ndiposa, niona, bobota, bokorwa, bomoka, chokosha, chongosha, chonotwa, dodosa, dopoka, foronya, gookwa, gotoa, gotoka, kodoa, kokotwa, komoza, kongoka, koposha, koroga, korota, kosoa, logoa, nyofosha, nyokoa, nyongosha, nyotosha, ogofya, okonga, okotwa, ongopa, pomoa, robota, rogonya, sonoka, sonona, toboa, tongonya, tongoza, topoa, torokwa, vongonya, zongoa, hukopa, huona, huponzwa, hutoka, kukoma, kuokwa, kuponywa, kusota, kutoza, ukoga, ukoka, uoga, mkowa, mnoga, msoa, mtoka, mwona, mwosha, mzogazaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

akaoa, akapoa, akapona, akatoa, anasoma, atapona, barakoa, hataona, yakakoma, yatatoa, amekonda, amekopa, ameponywa, yametoa, akifoka, akingoja, alioa, kaifyonya, wakioa, yalitoka, aunyosha, nautoa, inatosha, itaona, ninasongwa, limeona, nimechoshwa, nimesongwa, likitoa, michongoma, kimboya, bofyabofya, njongwanjongwa, yosayosa, borohoa, chonjomosha, kokotoza, songonyoka, kuwaoa, kuwaoza, kuwaponya, tunaona, tutatoa, umepona, umeponywa, kujitosa, kujitowa, ukisoma, kupokowa, kuusoma, ninachostah, tunavyostah, wanachofany, vilivyofany, walipofanyw, yaliyopangw, kinapofanyw, kilichokatw, lililofanyw, zilizopangwzaidi...

anawaosha, akakichovya, akaliona, hajaichovya, akaogopa, anaogopa, wakasokota, akaunyosha, atakutosa, kakakuona, wanamsonga, amewaponya, amewatoa, angeondoka, ameung'oa, amemwona, aliwaonya, waliyaona, aliyekonda, aliliona, aliongoza, aniokoa, wakiogopa, alituona, inayotozwa, ilikotoka, lilimchoma, nilimwona, unayesoma, utaziona, kuyabomoa, unapoonja, tukamuona, kulikokota, kuniokoa, ukiondoa, ulioshonwa, hutuokoa, utakachokat, mchachatochaczaidi...

anayeniona, anapoondoka, akauondoa, hawakuogopa, amewaokoa, wamemwondoa, aliyewaonya, aliyeokoka, aliyemponya, alipouona, alipomtoka, alituokoa, alimwongoza, kazoakazoa, hamtaiona, hamjamwona, nitawaondoa, kinachoongozwa, likaporomoka, zinazoongoza, ninaoutoa, nitamwogopa, nitamwokoa, liliwaokoa, ilijiondoa, zilizoongoza, ilimwokoa, unaodondosha, uliwaongoza, uliyenitoa, uliyemwona, tuliyoyaona, kukipopotoa, uliopooza, uliosokotwa, kukikomboa, kunikomboa, ulipomwona, mbambangoma, mmojammojazaidi...

wanapendeleana, ananimalizaga, Ninapokutazama, Nilikwelezeyaka, ikishirikiana, Unanitekenyaga, ukinishikagaa, anaekuzingua, ananisumbua, alipomwangusha, Nakumkumbuka, nimekukumbuka, unanikumbuka, ukinikumbuka, waliotukosea, kinachiniongeza, kinachoniongeza, utaniondolea, utanisononesha, uliokuboesha, mtampotezea, anayevumilia, ananiambia, ananigeukia, aliyeshuhudia, walimsulubisha, kinachoniumiza, zitakukandamiza, inatuambia, ningekuandikia, niliyoyasikia, kilichoniumiza, hujaniambia, ukanikimbia, ukanifungulia, unamwambia, umenifunulia, Ulishanimaliza, kunibubujikia, hutonikimbiazaidi...

anayesaidiana, waliyokubaliana, unatofautiana, hujipapasapapasa, ulioambatana, atakavyompendeza, anayetembelea, wanaomtegemea, aliyetembelea, alipotembelea, waliokombolewa, inayojitegemea, inayomtokelea, utakaowawezesha, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, akawazungumzia, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, anapotuambia, wanaomgeukia, akamkimbilia, akamkumbatia, aliwahakikishia, asiyemkaripiha, alipomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, linaloshughulikia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, unaomalizikia, unaoambukizwa, unaoteremshiwa, kuisambaratisha, kujilimbikizia, mmemtumainiazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: