Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: Jikweza

Rhymes: 623 matokeo

kimeza, kiteza, bireta, dikteta, ikweta, inesha, injekta, inspekta, iwekwa, Iyena, kichea, kichlema, kigwena, kilema, kimea, kimeta, kinega, kinegwa, kinena, kipera, kisela, kisera, kitema, kitwea, miega, mikeka, mimea, mipea, mipera, mirera, ripea, ripeka, ripesha, ripewa, sinema, siwema, tineja, Tribeka, vichea, vilema, vimea, vimeta, vinena, vitega, checheza, dekeza, eleza, emeza, enenza, eneza, gereza, jeneza, kemeza, kengeza, kereza, kwesheza, legeza, lekeza, lemeza, nyegeza, nyeteza, pendeza, penyeza, sheneza, tekeza, teleza, tengeza, mweza, gueza, huweza, kubeza, kumeza, kutenza, kuweza, uweza, bonyeza, dokeza, doyeza, hongeza, jongeza, koleza, komeza, konyeza, kosheza, loweza, oleza, ongeza, pokeza, pongeza, poteza, sogeza, tokeza, topeza, tosheza, zoeza, aweza, laweza, taweza, twaweza, yaweza, zawezazaidi...

beza, bleza, chenza, cheza, enza, geza, greza, henza, heza, kweza, leza, meza, nyweza, pweza, reza, seza, tweza, wenza, weza, bega, bera, betwa, bhenga, bweha, bweka, chekwa, chema, chena, chenga, chera, chesa, chesha, chewa, chwea, chwewa, desa, ea, eda, ema, enda, endwa, epa, epwa, esma, fedha, fetwa, genda, gewa, gwenywa, hela, hema, heshma, hewa, hwenda, jela, jenga, Kenya, kenya, kera, kesa, Kesha, kweka, kwenda, lenga, leta, lewa, mea, megwa, meja, mema, menywa, nekka, nema, nena, nenda, ngeja, ngwena, njema, nyesa, nyeta, nyewa, nyeya, nywea, pema, penda, pengwa, penya, pesa, pesha, Petra, pwewa, reta, sega, seja, sekta, sema, shela, skweya, spekta, tegwa, Tela, tema, tena, Tenda, tenda, tenga, Tesa, tesa, Teta, teta, tewa, tsetsa, weka, wema, wera, wezwa, whenna, Zena, fiestazaidi...

za, a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, ra, sa, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, aah, bar, car, far, how, lao, now, row, star, thou, wowzaidi...

akicheza, akiweza, alicheza, kazikweza, walimeza, yaliweza, iliweza, kijimeza, kiliweza, liliweza, nikicheza, nikiweza, nilicheza, vijimeza, kuibeza, kuimeza, kujikweza, ukicheza, ukiweza, uliweza, akicheka, Akienda, akienda, akileta, akipenda, akisema, akitega, alicheka, Alienda, alijenga, alinywea, alipenda, alipewa, alitema, alitenda, aliteswa, aliweka, aspireta, kaltiveta, naiweka, najiweka, wakibweka, wakitweta, wakiweka, walisema, waniepa, wanipenda, yalijengwa, yalikwenda, yalilenga, yaliwekwa, sentimeta, ikimeta, ikinyesha, ililenga, ililetwa, ilipewa, ilitenga, kikisema, lilileta, lilisema, liliwekwa, mijikenda, nikienda, nilienda, zikisema, zililenga, zilipendwa, ziliwekwa, komishena, kuijenga, kuipenda, kuiteka, kuitenda, kuiweka, kujipenda, kukihepa, kukijenga, kukileta, kukiweka, kuliepa, kulisema, kunipenda, kuviweka, kuziepa, kuzipeta, kuzitenda, tukienda, ukienda, ukipenda, ukisema, ulibeba, Ulienda, ulilenga, ulileta, ulipewa, ulisema, uliweka, mkisema, mlitendazaidi...

anavimeza, yakaimeza, ameniweza, angeliweza, akizikweza, hakuiweza, ikanicheza, ingaliweza, tungaliweza, utaniweza, kutojiweza, mngaliweza, akaimega, akakileta, akakiweka, akanitenda, akaniweka, anajipenda, analiweka, ananipenda, hangalisema, hataziweka, wakaileta, wakaziteka, wananisema, wananitesa, yangalikwenda, ameiweka, amejitenga, wamejiweka, wamenitesa, wamezitenda, akinipenda, aliiweka, aliviweka, walijiweka, walinicheka, hakujiweka, rekodiplea, ningalisema, nitaijenga, nitaiweka, nitalijenga, nimejiweka, nimelitenda, nimeliweka, rifrijireta, hutalipenda, tunaziteka, unajisema, unanikera, unanipenda, unanitesa, utaiepa, utalijenga, utanipenda, utaniweka, umeiweka, umenitenga, umeniweka, ukijitenga, ukinibeba, ukinipenda, ukinitema, ulinipenda, uliviweka, mtanipenda, mmejitenga, mmenipenda, mngenipenda, mkinipenda, mlikibebazaidi...

anayejikweza, anayoiweza, asiyejiweza, wasiojiweza, nisiloliweza, anayelisema, anayeviweka, anavyojipenda, anavyokisema, wanaojisema, aliyeijenga, aliyenipenda, aliyeniweka, asiyenipenda, wasingenisema, alilolisema, alilolitenda, Alivyonipenda, aliyoiteka, aliyoiweka, asilolipenda, asipoijenga, asipokitenda, waliojiweka, inayojitenga, iliyojipeta, nilipoimega, unavyojipenda, unavyonipenda, ulivyonitenda, msiyoipendazaidi...

atakapojiweka, atawaelekeza, anayeendeleza, akaiteketeza, anaitekeleza, anazozieneza, yanayompendeza, alijinyenyekeza, alipowaeleza, aliyoyaeleza, aliyotueleza, akiutegemeza, inayotengeneza, kinachotosheleza, ninayokueleza, zinazompendeza, nimeshakueleza, nilimwelekeza, kuwabembeleza, utanitegemeza, unaoteketeza, uliyotueleza, uliyomweleza, kumbembeleza, alimgombeza, atakayepoteza, anayeyapoteza, anayeipoteza, anayenizoeza, wanaojitokeza, yanapojitokeza, yanayojitokeza, anaomboleza, wataomboleza, aliyejitokeza, waliojitokeza, yaliyojitokeza, aliomboleza, kinachiniongeza, inayojitokeza, kinachoniongeza, linalojitokeza, zinazojitokeza, ilivyojitokeza, iliyojitokeza, lililojitokeza, zilizojitokeza, unaojitokeza, tumeomboleza, uliojitokeza, mtaombolezazaidi...

atakavyompendeza, itakayompendeza, anawatembelea, anayetembelea, wanaotembelea, wanaomtegemea, anamtembelea, aliyewadokezea, aliyetembelea, alipotembelea, waliotembelea, itakayowawezesha, inayojitegemea, zinazojitegemea, inayomtokelea, nisiowategemea, utakaowawezesha, mtakavyojitetea, hazikumwombea, tembeatembea, yatakayojitokeza, waliokombolewa, nitakayokuonyesha, inayoambukiza, unaoambukiza, watawashambulia, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, akawazungumzia, anayemkaribia, anapotuambia, anamshambulia, akamkumbatia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayotambulika, linaloshughulikia, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaomalizikia, unaoteremshiwa, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamia, anaombaomba, ikayumbayumba, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, atakayeniokoa, atakayepatikana, akanikimbiaa, yanayoambatana, itakayopatikana, inayoambatana, ulioambatanazaidi...

kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, zinazotofautiana

Karibu na mashairi: 473 matokeo

bendera, bwekesha, chekecha, chekesha, Chezea, chezea, dereva, elea, elewa, Eneka, Helena, megea, menyea, Nerea, nyekea, peleka, seleha, tendeka, yerela, yeeah, wezekan, mkeka, mteja, mwema, Huenda, huenda, kuenda, kulea, kupewa, kusema, kutema, useja, zuwena, doea, donesha, donewa, fokesha, fyonyeka, fyoseka, hoera, kolea, komeshwa, kondea, kopesha, kotea, motema, olea, oneshwa, ongea, oshea, oyeka, Pokea, pokea, ponzesha, potea, someshwa, tosheka, zoea, zozea, afyenga, apenda, Awena, kasema, mabega, Mandela, mapema, mapesa, masela, mateka, nacheka, naenda, nagenda, naleta, nawhena, nkagenda, patena, twasema, wateja, waweka, zaendazaidi...

beka, bela, berwa, bwekwa, bwela, bweta, chea, checha, chegwa, chezwa, dea, dema, deswa, dreva, eka, esha, fyekwa, gezwa, hekta, hepa, jerzha, keba, kecha, kefywa, kwewa, lega, leja, lela, lema, letwa, levya, mena, menya, meya, ndesha, nenwa, nepa, nesa, nezwa, nyea, nyega, nyekwa, nyera, nyerwa, nyetwa, pendwa, pera, peta, pewa, presha, rea, refa, reja, reka, rengwa, resha, rewa, sedka, segwa, selwa, sena, sengwa, setla, setwa, seva, sezwa, sketa, spea, teswa, trekta, tweka, vema, vyema, wekwa, zela, zema, heyah, kebar, real, kenyanzaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

akibeba, akihema, akinena, akitenda, alibeba, alibebwa, alibweka, alienda, alihema, alikesha, alikwenda, alinena, aliwekwa, yalimeta, yalisema, ilijengwa, ilinyesha, ilisema, iliwekwa, indiketa, kikitendwa, kilikwenda, kililetwa, kilisema, lilijenga, lilijengwa, lilipewa, lilitendwa, milinea, nilicheka, nilikwenda, nilinena, nilipenda, vijimea, vikisema, viliwekwa, zilijengwa, huiweka, hujisema, huziteka, huziweka, kuibeba, kuileta, kujiweka, kulijenga, kulipenda, kulitenda, kuliweka, kuzileta, kuzipenda, kuzitenga, kuziweka, tukisema, tulikwenda, ukipewa, ulibebwa, ulijengwa, ulikwenda, mlikwenda, mliteswazaidi...

akaiweka, akajisema, akajiweka, akavimega, anaipenda, anaiweka, anajijenga, ananiteka, atajiweka, alizibeba, nilijitesa, utaiweka, umelisema, umenitega, unalegeza, nategemea, ntaweweseka, aliyekwenda, twakuchezea, nampepea, lwenekweeka, nikateseka, nitabebeka, ungeelewa, natembea, nayempenda, twatembea, alimpenda, tarumbeta, nitamlea, anakupenda, wakakuteka, nikakupenda, nimekuweka, ntikimuleka, unachoweza, unavyocheza, akapotea, anionyesha, Najitolea, Yalisosema, Sambolera, inapotea, niliyotenda, tunapokwenda, tutaongea, unavyopenya, Umezoea, umezoeshwa, kunionyesha, kuzipokea, mnavyosema, mliosema, nitawaleazaidi...

anayependeza, yanapoeleza, wamependekeza, kuyatengeneza, kuitekeleza, Anameremeta, yanameremeta, yanayopelekwa, akamuendea, nakutegemea, tembwerekesha, limeendelea, kilichomegeka, sikutegemea, ukaniletea, unauendesha, umenipendea, ulizichezea, uliuchezea, mtanielewa, anagombezwa, nawaombea, nakuombea, walishakupenda, aliyetupenda, ninavyokupenda, atakavyoweza, yamenikoleza, hawatapotea, anatuonyesha, wakampokea, hatujaongea, nikazipokea, zimeondolewa, ilinikosesha, nilijionea, iliyotolewa, tunayopokea, umenikosea, umenionjeshazaidi...

wanawategemea, atatembelea, akauelekea, akampelekea, anampelekea, aliyowawekea, yaliyopelekea, aliyomtendea, itakayowezesha, zinazotekelezwa, lililopelekea, zisizoeleweka, zilizopokelewa, ombolekezesha, unakoelekea, kujitengenezea, kuzitembelea, usioelezeka, mtampotezea, anawaombea, wakawaombea, anatuombea, atakapotokea, anayejionyesha, anayemtolea, hawakuupokea, aliyekikopesha, asiyeupokea, aliyemtokea, walioongokea, waliotukosea, hakikukorogeka, itakayoonyesha, itakayotokea, iliyojiotea, utaniondolea, utanisononesha, uliyemkopesha, usioondolewa, uliokuboeshazaidi...

akawafafanulia, atawatambulisha, atakayechaguliwa, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, wanaojishughulisha, wanaomgeukia, akamkimbilia, aliwahakikishia, aliyetambuliwa, asiyemkaripiha, aliyemtangulia, alivyowaambia, alipomwambia, alivyomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, nitamtambikia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, lilimharibikia, unaoambukizwa, tunachotumainia, unapomsaidia, tumekuteremshia, kuisambaratisha, kujilimbikizia, uliowasimamia, mmemtumainia, aliyumbayumba, hawakumtambua, anayesaidiana, yanatofautiana, waliyokubaliana, itakavyowezekana, zinatofautiana, unatofautiana, hujipapasapapasazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: