Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: Jikwexa

Rhymes: 623 matokeo

bireta, dikteta, ikweta, inesha, injekta, inspekta, iwekwa, Iyena, kichea, kichlema, kigwena, kilema, kimea, kimeta, kimeza, kinega, kinegwa, kinena, kipera, kisela, kisera, kitema, kiteza, kitwea, miega, mikeka, mimea, mipea, mipera, mirera, ripea, ripeka, ripesha, ripewa, sinema, siwema, tineja, Tribeka, vichea, vilema, vimea, vimeta, vinena, vitega, bendera, bwekesha, chekecha, chekesha, Chezea, chezea, dekeka, demesha, dereva, elea, elewa, Eneka, gereza, Helena, kemeza, megea, menyea, Nerea, nyegea, nyekea, peleka, perema, seleha, shenezwa, tendeka, yerela, mkeka, mteja, mwema, Huenda, huenda, kuenda, kulea, kumeza, kupewa, kusema, kutema, useja, uweza, zuwena, chotea, doea, doeka, donesha, donewa, fokesha, fyonyeka, fyoseka, hoera, holela, kolea, komeshwa, komeza, kondea, kopesha, kotea, kotesha, loweshwa, motema, olea, oneshwa, ongea, ongeza, oshea, oyeka, Pokea, pokea, ponzeka, ponzesha, potea, somea, someshwa, sonesha, sotea, tonewa, tosheka, zoea, zozea, afyenga, apenda, Awena, kasema, mabega, Mandela, mapema, mapesa, masela, mateka, nacheka, naenda, nagenda, naleta, nawhena, nkagenda, patena, twasema, twaweza, wateja, waweka, zaendazaidi...

bega, betwa, bhenga, bleza, bweha, bweka, chekwa, chema, chena, chenga, chesa, chesha, chewa, cheza, chwewa, desa, ea, eda, ema, enda, endwa, epa, epwa, esma, fedha, fetwa, genda, gwenywa, hela, hema, heshma, hewa, hwenda, jela, jenga, Kenya, kenya, kera, kesa, Kesha, kweka, kwenda, lenga, leta, lewa, leza, mea, megwa, meja, mema, menywa, nekka, nena, nenda, ngeja, ngwena, njema, nyesa, nyeta, nyewa, nyeya, nywea, nyweza, pema, penda, pengwa, penya, pesa, pesha, Petra, pwewa, pweza, reta, reza, sega, seja, sekta, sema, seza, shela, skweya, spekta, Tela, tema, tena, Tenda, tenda, tenga, Tesa, tesa, Teta, teta, tsetsa, weka, wema, wera, wezwa, whenna, Zena, fiestazaidi...

a, ah, are, ba, baa, bow, bwa, cha, da, dha, fa, gwa, huh, ja, ka, kwa, la, na, ncha, nda, nga, ngwa, nna, nsya, nta, nya, nywa, nyyka, nza, pa, pra, pwa, pya, ra, sa, sha, ta, tryna, trynna, twa, va, vya, wa, ya, za, aah, bar, car, far, how, lao, now, row, star, thou, wowzaidi...

akicheka, akicheza, Akienda, akienda, akileta, akipenda, akisema, alicheka, alicheza, Alienda, alinywea, alipenda, alipewa, alitema, alitenda, aliteswa, aliweka, aspireta, kaltiveta, kazikweza, naiweka, najiweka, wakibweka, wakitweta, wakiweka, walimeza, walisema, waniepa, wanipenda, yalijengwa, yalikwenda, yalilenga, yaliwekwa, yaliweza, sentimeta, ikimeta, ililetwa, ilipewa, ilitenga, iliweza, kiliweza, lilisema, liliwekwa, mijikenda, nikicheza, nikienda, nilicheza, nilienda, vijimeza, zililenga, zilipendwa, ziliwekwa, komishena, kuibeza, kuijenga, kuipenda, kuitenda, kuiweka, kujipenda, kukihepa, kukijenga, kukileta, kukiweka, kuliepa, kunipenda, kuviweka, kuzipeta, kuzitenda, tukienda, ukienda, ukipenda, ukisema, ulibeba, Ulienda, ulileta, ulipewa, ulisema, uliweza, mkisema, mlitendazaidi...

akaimega, akakileta, akakiweka, akanitenda, akaniweka, ananipenda, anavimeza, hataziweka, wakaileta, wakaziteka, wananisema, wananitesa, yakaimeza, yangalikwenda, amejitenga, ameniweza, angeliweza, wamejiweka, wamenitesa, wamezitenda, akinipenda, akizikweza, aliiweka, aliviweka, walijiweka, walinicheka, hakuiweza, hakujiweka, rekodiplea, nitaijenga, nitaiweka, nitalijenga, nimejiweka, nimelitenda, nimeliweka, hutalipenda, tunaziteka, tungaliweza, unanikera, unanipenda, unanitesa, utaiepa, utalijenga, utanipenda, utaniweka, utaniweza, umeiweka, umenitenga, umeniweka, ukijitenga, ukinibeba, ukinipenda, ukinitema, ulinipenda, kutojiweza, mtanipenda, mmejitenga, mngenipenda, mkinipenda, mlikibebazaidi...

anayejikweza, anayelisema, anayeviweka, anavyojipenda, anavyokisema, anayoiweza, wanaojisema, aliyeijenga, aliyenipenda, aliyeniweka, asiyejiweza, asiyenipenda, wasingenisema, alilolisema, alilolitenda, Alivyonipenda, aliyoiteka, aliyoiweka, asilolipenda, asipoijenga, asipokitenda, waliojiweka, wasiojiweza, inayojitenga, iliyojipeta, nilipoimega, nisiloliweza, unavyojipenda, unavyonipenda, ulivyonitenda, msiyoipendazaidi...

atakapojiweka, atawaelekeza, wanawategemea, anayependelea, atatembelea, akaiteketeza, yanavyotekelea, akauelekea, akampelekea, anampelekea, wakammtemea, aliyemjengea, alipowaeleza, aliyowawekea, yaliyopelekea, aliyomtendea, itakayowezesha, zinazotekelezwa, nimeshakueleza, lililopelekea, zilizotengenezwa, zisizoeleweka, ilivyopokelewa, zilizopokelewa, nilimwelekeza, ombolekezesha, unakoelekea, kujitengenezea, kuzitembelea, usioelezeka, uliyomweleza, mtampotezea, anawaombea, wakawaombea, anatuombea, linamwombea, atakapotokea, yatakapotokea, anayeyapoteza, anayejionyesha, anayenipokea, anayemtolea, wanaojitokeza, hawakuupokea, aliyekikopesha, asiyeupokea, aliyemtokea, walioongokea, waliotukosea, waliompokea, hakikukorogeka, itakayoonyesha, itakayotokea, kinachiniongeza, kinachoniongeza, iliyojiotea, utaniondolea, utanisononesha, uliyemkopesha, usioondolewa, uliokuboeshazaidi...

anawatembelea, atakavyompendeza, anayetembelea, wanaotembelea, wanaomtegemea, anamtembelea, aliyewadokezea, aliyetembelea, alipotembelea, waliotembelea, itakayowawezesha, itakayompendeza, inayojitegemea, zinazojitegemea, inayomtokelea, nisiowategemea, utakaowawezesha, mtakavyojitetea, hazikumwombea, tembeatembea, yatakayojitokeza, waliokombolewa, nitakayokuonyesha, atakayevumilia, atakapofunuliwa, watakapofufuliwa, akawazungumzia, anayemkaribia, anamshambulia, akamkumbatia, amelizungumzia, aliwatahadharisha, aliyewaambia, aliyeniambia, aliyekuambia, aliyemwagilia, alijitambulisha, aliowaahidia, aliyowaahidia, alipowaambia, aliyowaambia, waliowaambia, walioambukizwa, waliojiandikisha, waliokimbilia, aliyokuambia, aliotukirimia, waliomtangulia, aliomsingizia, walipomsulubisha, alimteremshia, alimkimbilia, likawashambulia, ninayowaambia, inayoambukiza, inayotambulika, linaloshughulikia, vinavyoshughulikia, zinazozungumzia, itamuwajibikia, niliyowaambia, kilichotambikiwa, niliyokuambia, unaomalizikia, unaoambukiza, unaoteremshiwa, ulichotumainia, uliomzidishia, mwanadiplomasia, mwanabiolojia, msiyoitazamia, anaombaomba, ikayumbayumba, anatufuatafua, haukumtambua, kujitanuatanua, atakayeniokoa, atakayepatikana, akanikimbiaa, yanayoambatana, itakayopatikana, inayoambatana, ulioambatanazaidi...

kuokoteaokotea, aliyejitambulisha, zitakazotusaidia, utaisambaratisha, mwanajinakolojia, itakapopambazuka, kusumbuasumbua, zinazotofautiana

Karibu na mashairi: 445 matokeo

bebeka, bellenga, betea, betela, cheneta, cherema, epesha, fyekesha, gezeka, kecheka, keketwa, kengesha, kengewa, ketea, kwepea, kwesheka, legeka, legeza, nyesea, nyeshea, nywelea, pekenya, pelea, pengeka, pepewa, regea, rehema, rereja, tegeka, tekesha, tendea, tendesha, tendewa, wekea, yeeah, elewan, wezekan, mbeya, mteba, mweza, myema, husema, kubeba, kulewa, kunena, kupeta, kurea, bongeka, bopeka, chovyesha, fyolewa, koekwa, kokea, kolwesha, komeka, kondesha, koseka, kosheka, koyeka, koyesha, lowea, loweka, nyogea, porea, pozeka, rongera, somesha, sondea, soneka, sotesha, toshea, vongea, zomeka, zongesha, ahera, asema, batela, kalenda, labeka, manevazaidi...

beka, bela, bera, berwa, beza, bwekwa, bweta, chea, checha, chegwa, chenza, chera, chezwa, chwea, dea, dema, deswa, fyekwa, gewa, geza, gezwa, hekta, hepa, jerzha, keba, kecha, kwewa, lega, leja, lela, lema, letwa, levya, menya, meya, meza, nema, nenwa, nepa, nesa, nezwa, nyea, nyekwa, nyera, nyerwa, nyetwa, pendwa, pera, peta, pewa, presha, rea, refa, reka, rengwa, resha, rewa, selwa, sena, sengwa, setla, setwa, sezwa, sketa, tegwa, teswa, tewa, trekta, tweka, tweza, vema, vyema, wekwa, weza, zela, zema, heyah, kebar, real, kenyanzaidi...

ahh, Jah, nah, aye, bye, cry, die, fly, high, lie, try, why, fine, gum, some, come, down, line, mine, mum, one, run, son, sun, time, town, whine, wine, young, club, find, found, grind, ground, hard, hide, kind, mind, side, sound, tried, but, dat, bout, bright, dark, heart, kike, land, light, like, out, put, right, start, tight, type, coz, eyes, lies, live, love, loved, times, ask, bounce, dance, glass, just, last, life, likes, much, nights, past, plus, rush, touch, trustzaidi...

akibeba, akitega, akitenda, akiweza, alibeba, alibebwa, alibweka, alienda, alihema, alijenga, alikesha, alikwenda, aliwekwa, yalisema, ikinyesha, ililenga, iliwekwa, kijimeza, kikisema, kikitendwa, kilikwenda, kililetwa, lilijenga, lilijengwa, lilileta, lilipewa, lilitendwa, liliweza, milinea, nilicheka, nilikwenda, nilinena, nilipenda, vijimea, zikisema, zilijengwa, hujisema, huziteka, kuibeba, kuileta, kuimeza, kuiteka, kujikweza, kujiweka, kulijenga, kulipenda, kulisema, kulitenda, kuziepa, kuzileta, tukisema, tulikwenda, ukicheza, ukipewa, ukiweza, ulibebwa, ulijengwa, ulilenga, uliweka, mlikwendazaidi...

akaiweka, akajisema, akajiweka, akavimega, anaipenda, anaiweka, anajijenga, anajipenda, analiweka, ananiteka, atajiweka, hangalisema, ameiweka, alizibeba, ikanicheza, ingaliweza, ningalisema, nilijitesa, rifrijireta, unajisema, utaiweka, umelisema, umenitega, uliviweka, mngaliweza, mmenipendazaidi...

Anameremeta, anayependeza, yanameremeta, yanapoeleza, yanayopelekwa, akamuendea, wamependekeza, nakutegemea, tembwerekesha, limeendelea, kilichomegeka, sikutegemea, kuyatengeneza, ukaniletea, unauendesha, umenipendea, kuitekeleza, ulizichezea, uliuchezea, mtanielewa, anagombezwa, nawaombea, nakuombea, walishakupenda, aliyetupenda, ninavyokupenda, atakavyoweza, hawatapotea, anatuonyesha, wakampokea, yamenikoleza, hatujaongea, nikazipokea, zimeondolewa, ilinikosesha, nilijionea, iliyotolewa, tunayopokea, umenikosea, umenionjeshazaidi...

akawaelekea, wanaomwendea, yanayompendeza, akamsogelea, alivyowatendea, hakulitegemea, inapoendeshea, inavyoendelea, inayotekelezwa, kinachoelezea, vinavyoendelea, iliyowaletea, iliyoendelea, iliyotengenezwa, zilizopendekezwa, isiyompeleka, kuwatembelea, unaotengenezwa, uliopelekea, anayetembea, atakayepoteza, yatakayotokea, anayeipoteza, anayejitolea, anayetongozea, anayemkosea, ameniondolea, aliyewakosea, aliomboleza, kitakachotokea, zitakazotolewa, linapochomozea, iliyojitokeza, iliyokobolewa, kilichotobolewa, tumekombolewa, tumeomboleza, uliojitokeza, mliyojionea, mlioupokeazaidi...

akawafafanulia, atawatambulisha, watawashambulia, atakayechaguliwa, anayekuambia, anayeshughulikia, anayemsaidia, wanaojishughulisha, anapotuambia, wanaomgeukia, akamkimbilia, aliwahakikishia, aliyetambuliwa, asiyemkaripiha, aliyemtangulia, alivyowaambia, alipomwambia, alivyomwambia, ninayowaandikia, ninalowaambia, nitamtambikia, vilivyotambikiwa, isiyotambulika, lisipotuambia, lilimharibikia, unaoambukizwa, unapomsaidia, tumekuteremshia, kuisambaratisha, kujilimbikizia, uliowasimamia, mmemtumainia, aliyumbayumba, anayesaidiana, yanatofautiana, waliyokubaliana, itakavyowezekana, zinatofautiana, unatofautiana, hujipapasapapasazaidi...

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: