Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: ee

Rhymes: 582 matokeo

bee, dee, free, here, lea, sea, see, she, three, tree, wee, zee, i, bi, dhi, di, fi, gwi, ji, ki, li, lki, mi, nchi, ndi, ni, nsi, nswi, nti, nyi, nzi, pea, pi, qui, re, si, swi, the, ti, tsi, vi, we, wi, zizaidi (karibu na mashairi)...

alee, ami, amie, bai, Chai, chai, dai, fai, hai, nai, ngai, pai, rai, sai, tai, yai, bei, mei, dhii, fii, hii, kii, mii, tii, zii, boi, foi, moi, ngoi, toi, bui, chui, doy, dui, hui, mui, ndui, nui, rui, sui, tui, zui, funny, honey, mali, money, nazi, party, baby, cherry, carry, crazy, daddy, daily, every, happy, kali, lady, lemme, tele, very, city, easy, pretty, really, sweety, willy, body, copy, doggy, glory, only, sorry, story, beauty, ardhi, ati, basi, dhati, fasi, gani, gari, hadi, haki, hali, kati, kazi, kwani, maji, mami, nafsi, nami, nani, nari, nasi, ndani, ngapi, radhi, rangi, staki, wapi, wazi, yani, bebi, checki, densi, enzi, eti, heri, kweli, mengi, meni, penzi, wengi, bibi, Binti, chini, chizi, dhiki, hili, hivi, hizi, ili, jigi, jinsi, kipi, kiti, lini, mimi, nini, nyingi, nyinyi, Shiki, siri, sisi, vingi, chozi, shoni, toli, chuki, nzuri, rudizaidi...

aai, adai, barai, hadai, hakai, havai, hawai, hazai, karai, laghai, langai, mahsai, malai, matlai, mayai, papai, ragai, raghai, sagai, tatai, wahai, Walai, bathdei, jamei, walei, aii, amii, darii, jamii, karii, madhii, manii, nabii, safii, sahii, shakii, tabii, talii, walii, wasii, aloi, haoi, tanboi, adui, chanui, hajui, Maui, nektai, eei, bedui, divai, jidai, jinai, kifai, kinai, michai, mitai, nisai, nishai, rishai, sifai, zirai, kidei, bidii, digrii, dirii, disii, jivii, bichboi, kikoi, sitoi, vikoi, kidui, sijui, kodrai, sodai, krokei, hufai, kudai, rufai, tumai, uhai, unai, urai, ushei, kushii, sufii, tulii, utii, uboi, chubui, hujui, tujui, udui, mbwai, mdai, mlai, mtai, mlei, mtiizaidi...

anadai, hakatai, hayafai, karabai, Walaghai, yanadai, aaii, hafanii, hawalii, maradhii, wayatii, spanaboi, maadui, aifai, alidai, haifai, hakifai, matiai, twajidai, hazilei, alitii, awinii, haitii, hasikii, hasinzii, havitoi, baibui, haijui, hajijui, anuai, anuwai, hakufai, haukai, hauzai, watutii, hatujui, haujui, hamjui, refarii, ndegechai, referii, cheichei, sikatai, sishangai, nitatii, rifarii, siwajui, imedai, zimedai, ikidai, istiwai, jitimai, sisikii, sivijui, mizumai, sikuwai, sijutii, sirudii, sipumui, simjui, korowai, rogoloi, souroi, hukatai, tunadai, turabai, Ushawai, kuyatii, huitii, husikii, kuitii, kunitii, turubai, vurumai, kumtii, lumbui, mshtarii, mmetii, mbuai, mzumaizaidi...

hayachakai, anawatii, haangalii, hawawatii, hawayajui, anayedai, atazirai, fanyabidii, hawaingii, hawasikii, hawaijui, hawanijui, wanaotii, hatautii, hawatumii, hatambui, hawamjui, wamewatii, hapendelei, wamejidai, wametutii, hatembei, aliyedai, tailetai, hainifai, halisikii, alichodai, aliyodai, hanipokei, hafurahii, hatubagui, hatukagui, hakuletei, hakuokoi, hamuujui, haukujui, hakumtii, hamumjui, haumjui, havumbui, hamtendei, hamwingii, telekatui, nimeitii, sikushangai, kizuizui, ofisiboi, kusangalai, tunajidai, tunazitii, unalodai, umelitii, kunilaghai, hunitakii, hunisikii, kumjamii, mlalahoi, mnamtii, mkiwatii, mkorogaizaidi...

wanawahangai, hawaangalii, hawakaribii, hawatambui, hawaendelei, anayejidai, anayenitii, yanayohangai, wanaoyatii, anayoitii, wanaoitii, wanaozitii, yanayotusai, wanaomtii, haisaidii, havisaidii, hazisaidii, hajitambui, aliyezirai, haitembei, asiyemtii, hajiingilii, wasiowatii, wasioitii, halikupitii, walikutumai, alimsafii, hakimwingii, haimchukui, hakusaidii, hautegemei, hamuidhanii, hatujivunii, haumwingii, hamwangalii, hamnipokei, medianuwai, siwaambii, nitalitumai, siwaombei, linavyomtii, kinachomzui, ninakutumai, nitakutumai, nimekutumai, sijitafutii, lililonisai, sikizumbui, lilimfadhai, siutegemei, siuombei, tunakitumai, tunayotumai, tumewatumai, uderereii, ulinilaghai, humtupilii, mwembechai, mlivyonisai, mdunzidunziizaidi...

anayemtumai, wanaomtumai, waliomtumai, haunisaidii, haututambui, tunaoutumai, anawasalimuni, atakayeangami, atakayewasili, atakayemsali, awasaidieni, atakayojisali, watakaoshiriki, atakapofufuli, atawafundisheni, nawaambieni, anayeniamini, anayemkasiri, wanaowakandami, anaowaamini, anayoimiliki, panapochimbuli, anayomwamini, wanaomkimbi, atakusameheni, akamtikisati, amewaokoeni, amekuumbeni, amemhakikishi, haitamfaidi, aliyemsaliti, aliyemtunguli, haisikilizani, waliostaarabi, alilowaahidi, aliowaahidi, alivyowaambi, walipouamini, waliomwamini, hamtakiamini, hamjamfaidi, itakaposafiri, itakayoshiriki, itakakohubiri, itawarudieni, inayotambuli, kinachogombani, ninapomwamini, niwafungulieni, ingiamaungoni, niliyowaambi, lililompitiki, kilimbilimbi, tunawaombeni, ukawafumbuli, unaitumaini, tunavyombariki, kuwafunulieni, uliosahauli, usiponibariki, ulichotumaini, umwagiliaji, mtambaanyuki, mpingamapinduzi, msiyoifikiri, mtumainienizaidi...

tunafurahaaii, anawatangulieni, atawaambieni, atakayewakabidhi, atakayenisaliti, atakayemsaliti, atakayemwamini, akafikirifikiri, anakuamrisheni, afrikanaizesheni, akiwaambieni, alilowaitieni, hamsauishirini, elimumsamiati, nitawaambieni, sitawaambieni, inapombainiki, nimewaambieni, nikiwaambieni, niliwaambieni, tofautitofauti, kuwatayarishieni, kuwatembeleenizaidi (karibu na mashairi)...

anakubainishieni, aliyewaambieni, waliowatangazieni, aliyowaambieni, ninayowaandikieni, niliyowaambieni, tuliyowahubirieni

Karibu na mashairi: 426 matokeo

beer, chill, clear, fear, feel, gear, hear, still, till, will, bring, dream, him, kin, king, mean, queen, seen, sing, skin, team, thing, big, did, filled, kid, need, beat, chick, deep, feet, flip, ink, keep, meet, pete, pick, quick, shit, sleep, speak, street, sweet, think, treat, week, bridge, dreams, give, his, jeans, keys, kings, knees, leave, needs, please, tears, tease, teeth, these, things, bitch, fix, grief, ish, its, keeps, kicks, kiss, lips, miss, missed, peace, rich, since, teach, this, wish, withzaidi...

until, between, within, machine, repeat, believe, receive, worry, many, navy, ready, sexy, busy, lonely, slowly, movie, truly, coming, dancing, darling, loving, nothing, running, something, touching, blessing, getting, making, taking, telling, waiting, being, feeling, giving, thinking, falling, going, knocking, popping, rocking, talking, looking, started, wanted, bandit, spirit, perfect, worship, music, blessings, faces, kisses, comes, lyrics, promise, Ali, chali, dhani, kani, kasi, mayi, ngazi, pwani, swali, wami, wasi, wassi, Zari, deni, peji, ishi, mingi, piki, vipi, dori, ngozi, njozi, budi, juzi, kuni, mji, mti, aih, iih, nassin, doing, habibtyzaidi...

safari, somebody, enemy, really, nobody, original, anything, everything, listening, ahadi, amani, asali, bahari, bajaji, chapati, hatari, jamani, nafasi, sahani, samaki, thamani, wakati, yaani, zamani, zawadi, pazeni, ajili, akili, Bariki, Kwanini, lakini, lazizi, nahisi, rafiki, wawili, zaidi, mazuri, sabuni, sauti, Shauri, dhambi, Thambi, menadzi, ibaki, jirani, kichwani, njiani, silali, sitaki, mileli, sisemi, siwezi, bingili, sikomi, sitoki, sifuni, vizuri, ozali, nkoleki, moyoni, ndotoni, duasi, fulani, utani, uzazi, huwezi, ukini, usoni, kurudi, urudi, uzuri, pumzi, mbali, mbili, mjini, mwili, mziki, mzuri, sometinzaidi...

anybody, everybody, afadhali, hadharani, natamani, tafadhali, tahadhari, labaleshi, sakafuni, wabaguzi, calivari, hazifanyi, maishani, akilini, hazikwishi, Nairobi, Maombi, hakujali, nafurahi, hamuishi, ekokoli, pembeni, kitandani, Nikabaki, sijawahi, inabidi, itabidi, jiranini, nitarudi, nimecatchi, sielewi, sijiwezi, gijiriri, ibilisi, sinitimi, milioni, sitosheki, Kinondoni, kiongozi, siogopi, kifuani, sikuoni, imbeni, kotaleshi, tofauti, utadhani, Tukazeni, uendani, duniani, huniwazi, hunipendi, burudani, suruali, chumbani, nyumbani, Mwenyezi, mwilini, mbinguni, mdomoni, Mwokozizaidi...

animosity, opportunity, hayafanani, nayatamani, yanatamani, hawayawezi, anahitaji, hapatikani, yanahitaji, habadiliki, aliahidi, najiamini, wazikabithi, halitarudi, yasiowapi, Nasiutani, Hakuthamini, Nakuahidi, Natumaini, hatulingani, nakuhitaji, ntakufilisi, namwamini, Engenasici, Sibabaishwi, sihadaiki, ninachohisi, nitakujali, nimeghairi, sijielewi, ilimradi, nimwamini, uswahilini, ushakubali, usingizini, ukikubali, msalabani, mwanawani, mwamvulizaidi...

wayawingiani, ananishuhudi, wanaoamini, wanayoyahubi, wanaoiasi, amewabariki, naemelekoni, haielezeki, asiyedistahi, asiyekubali, aliyemfundi, alizikubali, Alivyoahidi, havionekani, alipokubali, haikujalishi, haijulikani, nakuapieni, hauonekani, lambilambi, nikajitahidi, nitamhurumi, nilipokuudhi, omonyakieni, kuwagawieni, unanifeeli, utanikubali, tunachohitaji, umewaangazi, umewafutili, ukinibariki, Usimwamini, vurugaakili, mnazohitaji, mkimbiaji, anayewasikil, alivyojirakib, wanaoaminik, ananikaribish, tutakaomsifzaidi...

atawainueni, watakaoamini, watawachukieni, anayemuamini, anayemlaani, anayemsaliti, anayemshauri, wanaoniamini, yanayotukabili, wanaomwamini, yanayomkabili, hawakumwamini, hawakumwambi, aliyewaiteni, asiyemwamini, alivyowaahidi, arubaishirini, hamkumwamini, inayowakabili, kirambamchuzi, kilichotumaini, ubadilishanaji, unayoyatamani, unapomsaidi, unakutambuli, usakumbimbi, uambukizaji, tumekuumbeni, mkabilishemsi, mnaonisikili, hamsinihamsin, mnaomtumain, atakayemsalit, yasiyotambulik, empoisonnait, itakapomalizik, anayegombanish, aliyoteremshiw, waliojiandikis, ulimsahaulishzaidi...

anayeingiliain

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: