Kagua sera yetu ya kuki

Ukurasa huu wa wavuti hutumia kuki ili tuweze kupima ikiwa tutatoa matokeo mazuri kwako, haraka ya kutosha. Taarifa zaidi Setup my cookies

Sawa

Rhymes ya: adabu

Rhymes: 515 matokeo

abwabu, adhabu, aghlabu, ajabu, akrabu, azabu, bawabu, dahabu, dhahabu, dharabu, gazabu, ghadhabu, hababu, harabu, jahabu, jawabu, kababu, kadhabu, kasabu, lakabu, mababu, maktabu, nasabu, rajabu, sababu, shababu, sharabu, stahabu, taabu, tarabu, thawabu, wahabu, zahabu, abantu, adamu, alafu, alamu, alau, albamu, angavu, askafu, awamu, azmamu, babangu, badamu, bahau, balghamu, barafu, brahamu, bwana'ngu, chakapu, chakavu, dadavu, dafrau, darau, dawamu, dharau, fafanu, fahamu, falau, faragu, gagadu, gahamu, ghadhahu, halafu, hamamu, hanamu, hanjamu, harafu, haramu, hatamu, hawafu, kabanu, kadamu, kakau, kalamu, Karamu, karamu, katavu, kwakwaru, maafu, mabavu, machagu, madafu, madau, magamu, makamu, makapu, makavu, malau, malhamu, mapafu, mapaku, maparu, mapau, mararu, marhamu, mastamu, matamu, matatu, nahau, nyamafu, nyamavu, nyang'au, nyarafu, pakavu, papavu, papayu, rahamu, rajamu, rakamu, sahau, sakafu, salamu, sanamu, sapatu, sarafu, shahamu, staafu, stahafu, tandatu, tarafu, taraju, tawafu, waamu, walau, wanangu, wangafu, watatuzaidi...

abu, babu, balbu, blabu, dabu, Gabu, habu, klabu, ngabu, shabu, tabu, afu, alfu, alpu, amu, angu, au, bafu, baku, bandu, bangu, bau, bavu, chachu, chafu, changu, chapu, chatu, chavu, chawu, dafu, Damu, damu, dau, faru, fyatu, gamu, gangu, ghamu, gramu, gwadu, gwaru, hamu, hau, jafu, jamu, kafu, kalu, kangu, kanju, kanu, kanzu, kapu, katu, kavu, kwaju, kwangu, ladu, langu, lasu, lau, malu, matu, Mau, mavu, mazu, ndau, ng'andu, ngadu, ngagu, nyatu, nyau, pachu, paku, pandu, pangu, papu, patu, pau, plau, pwagu, pwaju, rafu, raju, ramu, rau, sagu, shamu, shau, shavu, smaku, tafu, tamu, tangu, tanu, tanzu, valu, vyangu, wafu, wakfu, wangu, watu, wavu, wazu, yaku, yangu, yau, zamu, zangu, zatru, tatuzaidi...

bu, boo, do, du, fyu, gu, hu, ku, mu, ngu, nzu, pu, shoo, tu, u, vu, yu, zu, blue, crew, drew, ewe, goo, hoo, knew, loo, moo, new, ooh, screw, sure, through, thru, to, too, true, two, vroom, who, woo, youzaidi (karibu na mashairi)...

aghalabu, akarabu, kwasababu, madhababu, staajabu, staarabu, taadabu, taajabu, taarabu, waarabu, kiarabu, minadabu, mujarabu, mratabu, afahamu, ahadharu, ahamaru, anagramu, angalau, balaghamu, chakaramu, darmadaru, hadharau, hafahamu, hasahau, jahanamu, kakamavu, katabahu, madhabahu, magaamu, mahazamu, mang'ang'amu, mazabahu, nasahau, paragrafu, salaamu, taalamu, tabasamu, takadamu, takaramu, tayamamu, wabaadu, wabadahu, wanadamu, yafahamu, jehanamu, tenawafu, binadamu, kinyanyavu, mintarafu, misahafu, shikhatamu, jumatatu, muadhamu, muhashamu, muhtaramu, subhanahu, tufahamu, uangafu, ukakafu, utalamu, vutawatu, mhashamu, msahafu, msharafu, mwadhamu, mwanagu, mwandamuzaidi...

alistahabu, Kistaarabu, vijisababu, aangalau, akasahau, anafahamu, hajafahamu, hawafahamu, nawadharau, wakafahamu, wanaadamu, wanaharamu, watalaamu, amesahau, ajisahau, akifahamu, alifahamu, asifahamu, hajifahamu, akudharau, hakufahamu, kashupaashu, makubwamaku, amdharau, hamdharau, hamfahamu, kambarau, zambarau, binaadamu, mintaarafu, nikafahamu, niwadharau, sitasahau, nimesahau, ilifahamu, siisahau, simbamangu, gombakanzu, huwadharau, kuwadharau, kuyadharau, kuyasahau, mutakalamu, tunafahamu, utafahamu, hunidharau, kuidharau, kuifahamu, kuisahau, kujisahau, kulifahamu, kuzifahamu, tusisahau, tuzisahau, usidharau, usisahau, mlalazamu, mnafahamu, mtakalamu, mmesahau, mchinjadamu, mshikadau, msidharauzaidi...

wakastaajabu, wanastaajabu, alistaajabu, usistaajabu, mtastaajabu, akatabasamu, Anatabasamu, anawafahamu, hatawasahau, anayedharau, anayefahamu, akaifahamu, anaifahamu, hataisahau, wakaidharau, wananifahamu, wanaodharau, anakudharau, hawakufahamu, anamdharau, anamfahamu, wakamdharau, wamenisahau, akitabasamu, aliwadharau, wasiwadharau, aliyefahamu, asiyefahamu, akinidharau, alivyowaamu, wasiofahamu, asikudharau, asimdharau, walimfahamu, walimsahau, hamjafahamu, sitalisahau, ninakufahamu, kiamshahamu, ninamfahamu, niliowachagu, sitokusahau, uanaadamu, uanaharamu, unayafahamu, ukanidharau, utanisahau, tunavyofahamu, kupayukapayu, unaudharau, tunamfahamu, unamdharau, unamfahamu, umenisahau, suitafahamu, usiwasahau, tusijisahau, uliowachagu, hukunisahau, mnaifahamu, mnalidharau, mnavyodharau, mgambakangu, msiwadharau, msimdharauzaidi...

anayemdharau, anatufuatafu, unayemdharau, usiuasahau, mngeliifahamu, asiyepambanu, kimbaumbau, vimbaumbau, kutapopambazu, hawakumtambu, walipomtambu, inayomwambu, atakayejaribu, anayemlaumu, anayemwabudu, anayemhudumu, anayemkufuru, wanaowadhulumu, wanaomwabudu, aliyeniamuru, alivyoniamuru, walioiabudu, alivyotuamuru, hautomruhusu, hamtamwabudu, nitakayembusu, inayomruhusu, tunayemwabudu, kufukuliafuku, mnayeowabudu, mvumbamkuu, uliokwishapevu, anayemkashifu, linalomlazimu, kijimbimsituzaidi...

atakayewahukumu, watakaowahukumu, kiuavisumbufu

Karibu na mashairi: 430 matokeo

ashakum, hashakum, jahanum, maalum, maasum, wananung, fafaruk, boamu, modamu, moramu, programu, kulabu, gudamu, gulamu, kukavu, lunaku, shupatu, sumaku, ubau, udaku, ugavu, ujamu, ukavu, ukwasu, ulafu, upatu, upau, Utamu, utamu, utatu, futafut, unyafuz, mbavu, mnavu, mpwamu, mrau, msafu, msanu, mtamu, hesabu, beramu, chethamu, elafu, kechapu, lemavu, wenzangu, dirabu, hijabu, ijabu, irabu, kibabu, kilabu, kitabu, shirabu, silabu, tiabu, vitabu, bilau, binamu, filamu, ihramu, ilhamu, imamu, insafu, jirafu, kiamu, kiatu, kifaru, kikapu, kimau, kinamu, kisafu, kislamu, kitamu, lihamu, lilamu, nidhamu, shilamu, siafu, timamu, viatu, vifaru, vikavu, vimatu, vitamu, vitatu, zimamuzaidi...

dadu, dahu, daku, faslu, gatu, glavu, gwagu, hafu, kachu, kwalu, mafu, manju, namu, nyavu, pafu, panju, paru, pyagu, raru, safu, tandu, tayu, faul, zabur, raun, zabun, gwaduk, gwajuk, raruk, rauk, Wadup, kanzu's, raus, hofu, koru, kovu, mou, oru, wou, ouh, vous, tubu, bluu, buku, buru, buyu, chungu, clungu, duu, fungu, huku, huru, huu, huyu, juu, kuku, kutu, kuu, Lulu, mumu, Mungu, mutu, ndugu, nduru, ngumu, nguvu, nusu, sumu, tupu, turu, tuu, Uku, utu, uyu, wuu, uuh, wussup, Yusuf, mtu, Hebu, chetu, demu, elfu, kwenu, kwetu, letu, pevu, shepu, tenu, teu, vyetu, wenyu, wetu, yenu, Yesu, yetu, zenu, zetu, faithful, veux, ishu, kitu, pingu, rithu, sifu, siku, simu, vitu, wingu, wivu, renew, into, dirunkzaidi...

kuh, uhh, dhul, dhur, dur, ghur, gur, zul, cool, fool, full, pull, rule, school, dum, fum, fume, pum, room, vum, vun, boom, doom, moon, could, dund, fug, fung, gud, gung, rud, rund, should, vund, yung, zug, dude, good, mood, stood, would, chup, dhuk, dup, fuk, fut, fyuk, put, ruk, suit, vuk, vut, zuk, cook, cute, gook, look, uke, cuz, fuj, funz, fuz, ruz, vuj, vunj, lose, move, moves, news, rules, truth, whose, boost, booth, fus, ghush, rus, vush, proof, smoothzaidi...

nitayachung, astrolabu, litografu, mkomavu, tabutabu, chapuchapu, chauchau, lapulapu, marumaru, maumau, nyatunyatu, paruparu, safusafu, tamutamu, wanguwangu, yavuyavu, fufumavu, mdumavu, kuchungwachun, huvunjavunj, kutupwatupw, tambavu, kumbafu, pumbavu, tumbaku, nahesabu, ungesabu, niveau, wameangushw, tumeangushw, matibabu, mihirabu, mirizabu, vijitabu, utibabu, mhirabu, mlizabu, mrizabu, marisau, saridadu, tahiyatu, waislamu, sentigramu, hitilafu, ihtilafu, itikafu, kiislamu, kizibau, miligramu, milizamu, misitamu, nilikapu, vilihafu, kromiamu, uislamu, ujihamu, mlizamu, msitamu, mwislamu, mziavu, nanigwanzulzaidi...

nayasahau, alisahau, inafahamu, uanadamu, tukifahamu, wakawatangul, aliwatangul, hakitawadhur, nitawatangul, tumedharaul, wanawatafun, tafunatafun, walivyowadhu, ehoboamu, ninachotafu, ninalochagu, kilichobandu, kilichopasu, wanaowadhul, waliotangul, anaowachung, wanayoyahub, alivyowafund, niliyowahub, tunayowahub, anavyowahuk, waliowachuk, yanayowahus, mang'amung'amu, mararuraru, walivunjavu, kiwafuwafu, huzungukazu, kuzungukazu, mbayuwayu, ametuchagul, walitutangul, hatukutafut, mashamshamu, mkahesabu, pembebatu, pembetatu, wamelichafu, waisilamu, iridiamu, kiisilamu, amejichagul, hurudiwarud, wanakitafut, yamenianguk, yalinianguk, kukunjikakunjlzaidi...

wanaofahamu, anatufafanul, akiwafafanul, waliosahaul, haukusahaul, ninayowaamur, atakapowashu, watakaowahu, lililotofau, wanaokutafu, alivyotuamu, aliikunjakunj, hawakumwabu, wakayumbayu, kinachomchafu, niliyemchagu, mbayumbayu, waliomtangul, anayemwabud, wanaomwabud, waliomwabud, tunayemwabud, anayemtafut, wanaomtafut, ukawahesabu, atakayewahu, atakayewaul, atakayeanguk, walipoinyaku, wasionitafu, aluminiamu, hamkunichagu, hiyohaitaku, mwingasiafu, alivyoniamur, hawakuiabudzaidi...

anayezururazur

Rudi juu

Lugha zingine:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa id ko ja zh_hans

Shairi linakosekana au haifanyi kazi kama inavyotarajiwa?
Tujulishe!

Je, ungependa kamusi hii ya dhana? Like us and share: